Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Kalveren in de opfokperiode (2 - 3 maanden) zijn kwetsbaar, en een efficiënte opfok is dus niet evident. Recente groeimetingen op Vlaamse melkveebedrijven - binnen het project JongLeven door ILVO, Inagro en Hooibeekhoeve - tonen aan dat deze niet optimaal verloopt en er veel ruimte is voor verbetering.

De gemiddelde afkalfleeftijd van vaarzen in Vlaanderen, bijvoorbeeld, ligt met 26 maanden nog boven het streefdoel van 24 maanden. Project kalFit wil daarom de gezondheid van de kalveren verbeteren door een preventieve aanpak in de jongveeopfok op Vlaamse melkveebedrijven uit te werken. Drie doelen worden gecombineerd: minder ziekte en sterfte (o.a. door kalverdiarree en longproblemen), een lager geneesmiddelengebruik (o.a. antibiotica) en een betere groei. Een meer efficiënte opfok van kalveren zal ten goede komen aan zowel de bedrijfsrentabiliteit als aan het dierenwelzijn.

De betrokken onderzoekers focussen op de werkthema's waterkwaliteit, kalverhuisvesting, stress bij ingrepen (bijv. het onthoornen) en weerstandsopbouw (biestcheck, waarbij gecontroleerd wordt of antistoffen uit de biest worden opgenomen in het bloed). Binnen het project worden 10 pionierbedrijven begeleid om de projectdoelen te realiseren. Binnen elk bedrijf gebeurt dit volgens de PDCA-aanpak (Plan Do Check Act): de veehouder bepaalt doelstellingen, plant acties, voert deze uit, evalueert deze handeling en neemt deze uiteindelijk permanent op in het management. Dit stappenplan wordt opgesteld in samenspraak met de verschillende erfbetreders, zoals een dierenarts of voeradviseur. De resultaten zullen bekend gemaakt worden door middel van twee demobeurzen en er zal ook een praktische brochure rond accurate kalveropfok ter beschikking gesteld worden.

Het onderzoeksproject kalFit moet uiteindelijk leiden tot goede praktijken en concrete verbeteracties aan de hand van informatie over technische hulpmiddelen i.v.m. kalvermanagement, zoals pasteurisators, melktaxi’s en biestmeters. Melkveehouders krijgen daarmee toegang tot onafhankelijke, heldere en betrouwbaar onderbouwde technische kennis.

 

Project: Kalvergezondheid optimaliseren door systematische aanpak en correct gebruik van hulpmiddelen
Looptijd: 2020 – 2022
Financiering: Dit demonstratieproject wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)
Samenwerking: Inagro, Hooibeekhoeve, DGZ
Contact: matthieu.frijlink@ilvo.vlaanderen.be