Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

In 2019 werden in totaal 2.272 bemonsteringen uitgevoerd waarbij de mate van reiniging en ontsmetting bepaald werd aan de hand een hygiënogram. Het resultaat van een hygiënogram wordt weergegeven als een score van 1 tot 5. Wanneer deze score hoger is dan 1,5 wordt dit beschouwd als een hoge of ongunstige score. De monsternames werden uitgevoerd in 855 stallen op 498 unieke beslagen. Van de 2.272 bemonsteringen had 7% (163 bemonsteringen) een hygiënescore hoger dan 1,5. In de eerste helft van 2020 werden 1.155 bemonsteringen uitgevoerd in 729 stallen en dit op 371 unieke beslagen. 6% hiervan, wat overeenkomt met 66 bemonsteringen, leidde tot een score hoger dan 1,5. 

Er werden in 2019 minder bemonsteringen uitgevoerd dan in 2018 maar het verschil is klein. Het aandeel bemonsteringen met een score hoger dan 1,5 bleef zowel in 2019 als in het eerste semester van 2020 vergelijkbaar met dat van de vorige jaren
(zie percentages in tabel 1).

 

  2017

2018

2019

2020
jan-jun
Aantal unieke beslagen 535 533 498 371
Aantal bemonsteringen 2.179 2.393 2.272 1.115
Aantal bemonsteringen
met een score >1,5
146
(7%)
141
(6%)
163
(7%)
66
(6%)

Tabel 1: Evolutie van het aantal bemonsteringen en hun resultaat.

Net als de voorbije jaren werd er ook tussen de verschillende maanden in 2019 en in de eerste helft van 2020 een variatie gezien van het aandeel bemonsteringen met een score hoger dan 1,5. Deze variatie is echter klein en het percentage schommelt voor de meeste maanden steeds rond het jaarlijks gemiddelde.

Hygiënogrammen pluimvee percentage bemonsteringen per maand 2019

Figuur 1 geeft een overzicht van het percentage bemonsteringen groter en kleiner of gelijk aan 1,5 per maand voor 2019.

Hygiënogrammen pluimvee percentage bemonsteringen per maand 2020

Figuur 2 geeft een overzicht van het percentage bemonsteringen groter en kleiner of gelijk aan 1,5 per maand voor 2020.

In figuur 3 is te zien dat in 2019 27% van de bemonsteringen in de categorie gebruik-leg een hoge score had. Dit is een stijging ten opzichte van 2018 waarbij 21% van de bemonsteringen in deze categorie te hoog scoorde. In de eerste helft van 2020 scoort in deze categorie slechts 19% van de bemonsteringen te hoog.
In absolute cijfers komen de meeste hoge scores voor bij de categorie gebruik-vlees. Dit is te verwachten aangezien bij deze categorie ook het grootste aantal monsternames wordt uitgevoerd.

Hygiënogrammen pluimvee percentage bemonsteringen type bedrijf 2019
Figuur 3 geeft een overzicht van het percentage bemonsteringen groter en kleiner of gelijk aan 1,5 per type bedrijf voor 2019.

Hygiënogrammen pluimvee percentage bemonsteringen per type bedrijf 2020
Figuur 4 geeft een overzicht van het percentage bemonsteringen groter en kleiner of gelijk aan 1,5 per type bedrijf voor 2020.

Om na te gaan of er gedurende bepaalde maanden afwijkingen kunnen worden waargenomen voor de categorie gebruik-vlees geven we de maandresultaten weer in figuur 5 en 6. De variatie tussen de verschillende maanden voor wat betreft het totaal aantal bemonsteringen en het aandeel bemonsteringen met een score hoger dan 1,5 is beperkt, zowel voor 2019 als voor 2020.

Hygiënogrammen pluimvee percentage bemonsteringen vlees 2019
Figuur 5 geeft een overzicht weer van het aantal bemonsteringen groter en kleiner of gelijk aan 1,5 voor de categorie gebruik vlees voor 2019.

Hygiënogrammen pluimvee percentage bemonsteringen vlees 2020
Figuur 6 geeft een overzicht weer van het aantal bemonsteringen groter en kleiner of gelijk aan 1,5 voor de categorie gebruik vlees voor 2020.