Dit weekend voeren we verbeteringswerken uit aan onze ICT-infrastructuur. Hierdoor is DGZ Online niet beschikbaar van zaterdag 24 februari om 14.00 uur tot zondagmiddag 25 februari, 14.00 uur. Onze website en Veeportaal blijven wel operationeel. Tenzij er onverwachte problemen opduiken, kun je zondag vanaf 14.00 uur terug gebruik maken van DGZ Online. Onze excuses voor het ongemak.

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Professionele pluimveehouders moesten hun dieren al ophokken sinds begin deze maand en particulieren moesten hun dieren al laten eten en drinken onder een net, maar vanaf zondag 15 november 2020 geldt die volledige ophokplicht ook voor particulieren. Dit zijn onder meer alle mensen die in hun tuin kippen of siervogels houden, maar ook duivenmelkers. Daarnaast worden ook alle verzamelingen van pluimvee en vogels strikter gereguleerd.

Een overzicht van de maatregelen:

  • Alle houders van pluimvee moeten hun dieren(*) ophokken of afschermen (met behulp van netten), dus ook de voeder- en drinkbak. Dit geldt ook voor gezinnen die bijvoorbeeld een aantal kippen houden voor hun eieren. Op die manier wordt contact vermeden tussen hun dieren en wilde vogels die het virus zouden kunnen overdragen.
  • Verzamelingen van pluimvee zoals openbare markten, tentoonstellingen, wedstrijden, beurzen,… zijn momenteel niet toegelaten in het kader van de coronamaatregelen. Van zodra de coronamaatregelen dergelijke evenementen opnieuw toestaan, worden striktere regels van kracht dan voordien het geval was.

Merk je een verhoogde sterfte op of een ander symptoom van ziekte, contacteer dan onmiddellijk jouw bedrijfsdierenarts.

(*) de ophokplicht geldt voor alle pluimvee met uitzondering van loopvogels omwille van het dierenwelzijn. Het risico op overdracht op deze vogels is eerder klein gezien hun beperkt aantal in België.

Lees meer:

Op de website van het FAVV vind je een overzicht van alle maatregelen: http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.

Mensen die in de natuur een dode wilde (water)vogel opmerken, worden verzocht om dit te melden via het gratis telefoonnummer 0800 99 777. Op die manier kan eventueel een onderzoek voor vogelgriep worden opgestart. Om te voorkomen dat het virus verspreid wordt, is het aangeraden om de vogels niet aan te raken.