Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Het dier, geboren in 2017, vertoonde in november in het slachthuis verdachte letsels. PCR-analyse en microscopisch onderzoek konden de mycobacterie niet identificeren. De cultuur toonde de aanwezigheid van Mycobacterium bovis aan.

Het bedrijf is tot haard van tuberculose verklaard. 

Alle runderen ondergingen een tuberculinetest op 23 december. Ook op de 59 tot dusver geïdentificeerde contactbedrijven wordt een tuberculinetest uitgevoerd vóór 18 januari 2021. Het epidemiologisch onderzoek is lopende.

Het FAVV heeft alle nodige maatregelen getroffen en zal verder de nodige stappen zetten om verspreiding en overdracht van de ziekte te voorkomen. Het Agentschap wijst in deze context ook op het belang van de post-mortemkeuring in het slachthuis.

Op Europees niveau is België sinds 2003 officieel vrij van rundertuberculose. Een sporadisch geval, zoals dit hier in Luik, brengt deze status niet in gevaar.

De melding van deze haard verandert niets aan de beslissing tot uitvoering van het nieuwe programma voor de bestrijding van rundertuberculose, dat op 3 december door het FAVV is voorgesteld. 

Meer info hierover vind je op de website van het FAVV