Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

  
Op veel bedrijven zien we tijdens de periode rond het spenen problemen opduiken met speendiarree of andere gezondheidsproblemen. Dikwijls zijn hierdoor ook de technische prestaties ondermaats. Vaak wordt nu nog naar antibiotica gegrepen om deze problemen te voorkomen, maar dit moeten we proberen af te bouwen. Op het einde van dit jaar zal ook het preventieve gebruik van zinkoxide niet meer toegelaten zijn. In het demoproject “Optimaal speenmanagement: gerichte coaching naar een betere gezondheidsstatus”, gesteund door het Departement Landbouw en Visserij, gaan we op zoek naar alternatieve methodes om de speenfase probleemloos door te komen. 

Spenen met minder antibiotica en zonder zinkoxide

Op 1 juli 2020 startte Inagro, samen met DGZ, het Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw en de Faculteit Diergeneeskunde en Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen van UGent met dit nieuw demoproject. Hierbij willen we varkenshouders begeleiden die streven naar een betere gezondheidsstatus bij de gespeende biggen, én die het gebruik van antibiotica en/of zinkoxide willen verminderen. Door kritische punten in het speenproces op te sporen, definiëren we werkpunten. Die gaan meestal om aanpassingen in het management, zoals de conditie van de zeugen opvolgen en bijsturen, het herbekijken van het vaccinatieschema of het spenen op een hogere leeftijd.

© Inagro

Coaching in nauwe samenwerking met jou en je bedrijfsdierenarts

Via een goede planning en opvolging pakken we de kritische punten één voor één aan. Immers, hoe vlotter de biggen opstarten in de biggenafdeling, hoe beter de technische prestaties later zullen zijn en hoe beter de gezondheid van het hele bedrijf. Dit vertaalt zich ook in de economische resultaten. Tijdens dit project zullen de verschillende projectpartners je coachen om de werkpunten vlot te kunnen uitvoeren en dit nauwgezet opvolgen, samen met jou en je bedrijfsdierenarts.

Wil jij ook deelnemen aan het project?

Wil je het antibioticagebruik en/of het gebruik van zinkoxide op jouw bedrijf verminderen en zo de gezondheid en de prestaties van de gespeende biggen verbeteren? Aarzel dan niet en schrijf je nu in voor deze begeleiding!

Voor meer nformatie: info.varkenshouderij@inagro.be of 051 27 32 28.

Dit project kwam tot stand met de steun van www.vlaanderen.be/pdpo en www.ec.europa.eu/agriculture/.