Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Foto: Inagro

Op 1 juli 2020 startte Inagro, samen met DGZ, PVL (Het Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw) en UGent (Faculteit Diergeneeskunde en Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen) met het demoproject “Optimaal speenmanagement: gerichte coaching naar een betere gezondheidsstatus”.

Coaching van 15 bedrijven

Met dit project willen we varkenshouders helpen in het streven naar een betere gezondheidsstatus bij de gespeende biggen en bij het verminderen van hun antibioticagebruik. Iets wat op dit moment extra actueel is nu het preventieve gebruik van zinkoxide verboden is sinds 1 januari 2021. Op dit moment hebben al 6 bedrijven zich aangemeld, maar er zijn dus nog enkele plaatsen vrij. Wil jij ook een beroep doen op deze coaching naar een gezondere varkensstapel? Meld je dan nu aan!

Hoe gaan we te werk?

In overleg met jou en je bedrijfsdierenarts gaan we opzoek naar de kritische punten in je speenproces. Op basis daarvan stellen we samen een plan van aanpak op waarbij we stapsgewijs de verschillende actiepunten aanpakken. Indien nodig, kunnen analyses uitgevoerd worden om een beter zicht te krijgen op de situatie. Tijdens dit project zullen de verschillende projectpartners je coachen om de werkpunten vlot te kunnen uitvoeren. We volgen dit samen met jou en je bedrijfsdierenarts nauwgezet op en communiceren hier regelmatig over.

Gezondere biggen presteren ook beter

Hoe vlotter de biggen opstarten in de biggenafdeling, hoe minder vatbaar ze zijn voor ziektes zoals speendiarree, streptokokkeninfecties of slingerziekte. Doordat de biggen gezonder zijn, zullen ze ook technisch beter presteren. Dit leidt niet alleen tot een betere gezondheid van het hele bedrijf maar rendeert ook in de economische resultaten, niet alleen in de biggenafdeling, maar ook bij de vleesvarkens.

Geïnteresseerd?

Wil je het antibioticagebruik op jouw bedrijf verminderen en zo de gezondheid en de prestaties van de gespeende biggen verbeteren? Aarzel dan niet en schrijf je nu in voor onze begeleiding!

Meld je aan of vraag meer informatie via info.varkenshouderij@inagro.be of 051 27 32 28.

Dit project kwam tot stand met de steun van www.vlaanderen.be/pdpo en www.ec.europa.eu/agriculture.