Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Tot nu toe betaalde het Vlaamse Gewest de kosten van de ophaling en verwerking van gestorven paardachtigen. Vanaf 1 maart 2021 is dit niet meer het geval. Daardoor ziet DGZ zich genoodzaakt om het autopsietarief voor paarden vanaf die datum aan te passen: per te verwerken dier wordt de kost voor destructie door Rendac aangerekend. Het nieuwe tarief vind je op de tarievenkaart op onze website.

 

Het onderscheid tussen paardachtigen die gehouden worden als gezelschapsdier en paarden die gehouden worden als landbouwdier komt er naar aanleiding van deze Europese verordening: Verordening 504/2008 van de Commissie van 6 juni 2008 ter uitvoering van de Richtlijnen 90/426/EEG en 90/427/EEG van de Raad wat betreft methoden voor de identificatie van paardachtigen , nu vervangen door verordening 2015/262 van de Commissie van 17 februari 2015 tot vaststelling van voorschriften overeenkomstig de Richtlijnen 90/427/EEG en 2009/156/EG van de Raad met betrekking tot de methoden voor de identificatie van paardachtigen.