Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Besmettingen met maagdarmwormen blijven één van de belangrijkste oorzaken van ziekte en sterfte op schapen- en geitenbedrijven met buitenbeloop. De sector wordt alsmaar meer geconfronteerd met de problematiek van resistentie tegen alle courant gebruikte ontwormingsmiddelen. Daardoor wordt het steeds moeilijker om de problemen onder controle te houden.

Omdat er specifiek voor België maar weinig studies beschikbaar zijn over deze resistentieproblematiek, willen DGZ en ARSIA met dit project gegevens over resistentie verzamelen en verder in kaart brengen.

Wil jij bijdragen aan dit onderzoek, dan kan dat door de enquête in te vullen (gebeurt volledig anoniem): link naar enquête.

 

Alvast hartelijk bedankt voor jouw bijdrage!