Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

De speenperiode is een kritische periode voor de gezondheidstoestand van de biggen op een varkensbedrijf. Om de West-Vlaamse varkenshouders te ondersteunen in het optimaliseren van hun speenmanagement financierde de provincie West-Vlaanderen het project ‘Optimaal Spenen’ dat werd uitgevoerd door DGZ en Inagro. Naast de begeleiding van een aantal individuele West-Vlaamse varkenshouders, had het project ook als doel om alle varkenshouders de kans te geven om met de gegevens uit dit project aan de slag te gaan, hun speenmanagement onder de loep te nemen en zo te evolueren naar een nog gezonder bedrijf. Om dit te verwezenlijken bundelden DGZ en Ingagro een deel van de info uit het project in drie korte video’s.

Video 1: Checklist helpt bij de optimalisatie van je speenmanagement.

 

 

 

Met de checklist die tijdens het project ‘Optimaal spenen’ ontwikkeld werd, kun je de situatie op je bedrijf in kaart brengen en wordt het duidelijk welke actie(s) je kunt ondernemen om je speenmanagement te optimaliseren. Want alle onderdelen van de checklist spelen een grote rol om gezonde biggen te spenen en ze na het spenen ook gezond te houden. In dit filmpje kom je alles te weten over deze handige checklist.

Video 2: Afdrukplaatjes, een must bij optimaal spenen.

 

 

 

Door aandacht te besteden aan je reinigings- en ontsmettingsproces zorg je voor minder ziektedruk op je bedrijf. Je kunt dit hele proces controleren met behulp van hygiënogrammen of afdrukplaatjes. Hoe dit allemaal verloopt, ontdek je in dit filmpje.

Video 3: Een optimale start voor speenbiggen begint in de kraamstal.

 

 

 

Het is belangrijk dat de biggen in het kraamhok bijgevoederd worden. Niet alleen om het speenproces vlot te laten verlopen, maar ook voor de verdere prestaties van de biggen. Hoe pakt de varkenshoudster in ons filmpje dit aan?

Met de steun van: