Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Een optimaal stalklimaat op je bedrijf is erg belangrijk. Dit heeft immers een rechtstreekse invloed op de gezondheid van de dieren. Verschillende gezondheidsproblemen die met antibiotica en andere geneesmiddelen behandeld worden, zijn vaak (deels) te wijten aan een gebrekkige stalklimaatbeheersing. Hierdoor kunnen ademhalingsaandoeningen, oor- en staartbijtproblemen en meer hokbevuiling ontstaan, wat resulteert in verminderde technische prestaties en een verhoogde uitval. Een slecht geregeld stalklimaat gaat daarenboven ook dikwijls gepaard met hogere energiekosten.

 

Een slecht stalklimaat kan zich uiten in o.a. afwijkende temperatuur, afwijkende relatieve vochtigheid (RV), te hoge luchtsnelheid, te hoge concentraties aan CO2 en andere stalgassen. Ook een te grote variatie in één of meerdere van bovenstaande parameters in tijd en plaats in de stal kan de oorzaak zijn van een slecht stalklimaat.

Met behulp van de stalklimaat-check kun je op een gemakkelijke wijze een eerste check doen en kom je te weten of het klimaat in je varkensstal al dan niet optimaal is. In de brochure vind je heel wat adviezen en tips om aan de slag te gaan. Je kan ook een geprinte versie van de stalklimaat-check aanvragen. Stuur hiervoor een mail naar helpdesk@dgz.be.

De partners van het project ‘Monitoren en optimaliseren van het klimaat in varkensstallen’ zijn DGZ, Faculteit Diergeneeskunde UGent, Vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde, Inagro en ILVO. 

ELFPO

Dit project kwam tot stand met de steun van www.vlaanderen.be/pdpo en www.ec.europa.eu/agriculture/.