Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

De pluimveesector is een van de belangrijkste landbouwproducties in Europa. Het is echter ook een zeer gevoelige sector voor epidemieën die grote economische gevolgen kunnnen hebben voor de sector, denk maar aan de uitbraken van aviaire influenza in 2015 en 2017.  Maar de sector is ook gevoelig voor ziekteverwekkers die overdraagbaar zijn door voedsel (zoals Salmonella en Campylobacter) en die van invloed kunnen zijn op de volksgezondheid.

Juiste en goede bioveiligheid wordt gezien als de meest effectieve maatregel om verspreiding van ziekten te voorkomen en duurzame pluimveebedrijven te beschermen. Goede praktijken zijn in heel Europa bekend, maar de toepassing door veehouders en andere betrokken actoren (bijvoorbeeld vervoer, broeierijen...) is vaak nog niet optimaal.

Hier wil het NetPoulSafe project iets aan doen door maatregelen samen te stellen die bijdragen tot een effectieve uitvoering van bioveiligheid. Nadat deze gevalideerd zijn, worden ze gedeeld zodat ze rechtstreeks kunnen worden uitgevoerd door veehouders, dierenartsen, adviseurs en beleidsmakers. Relevante maatregelen zullen op grote schaal worden verspreid via op maat gemaakt materiaal (waaronder audiovisuals, factsheets en e-learningmodules) dat zal worden verspreid via de nationale netwerken. Daarnaast zal het materiaal gedeeld worden op een speciaal platform, dat tegen het voorjaar van 2021 beschikbaar zal zijn.

Het project NetPoulSafe (Networking European poultry actors for enhancing the compliance of biosecurity measures for a sustainable production) wordt uitgevoerd in 7 grote pluimveeproducerende landen: Frankrijk, Spanje, Italië, Hongarije, België, Nederland en Polen. In ons land nemen drie kennisinstellingen deel: de faculteit Diergeneeskunde van de UGent, ILVO en Vetworks.

Lees meer: