078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Er zijn een aantal aanpassingen aan de nationale wetgeving inzake de identificatie van runderen die noodzakelijk zijn omwille van de Animal Health Law. Deze aanpassingen zijn voorzien in het nieuw koninklijk besluit – initieel gepland voor 2 mei 2022 - betreffende de identificatie en de registratie van bepaalde hoefdieren, pluimvee, konijnen en bepaalde vogels. Om alle sectoren tijdig voor te bereiden op die initieel voorziene start, organiseerde DGZ ondertussen al enkele webinars en stuurde communicaties hierover uit. De inhoud hiervan blijft actueel, alleen verschuift de startdatum dus naar 13 juni 2022. Dit betekent ook dat de acties die je nu al ondernomen hebt, zeker niet tevergeefs zijn.

 

Wil je ondertussen de info nog even nalezen of de filmpjes van de webinars bekijken? Dat kan:

 

Bron: nieuwsbericht FAVV