Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

De bacterie Streptococcus suis veroorzaakt vooral bij gespeende biggen meningitis, septicemia, arthritis, pneumonie en endocarditis. Er zijn 29 serotypes gekend op basis van de kapselpolysaccharide-antigenen, waarvan de serovars 1 tot 9, 14 en 1/2 de pathogene stammen omvatten. De meest relevante serotypes – 1, 2, 3, 4, 7, 8 en 9 – kunnen bij DGZ via slide-agglutinatie bepaald worden.

Bepaling van virulentie-geassocieerde factoren geeft extra informatie

Binnen eenzelfde serovar wordt een grote diversiteit waargenomen en kan een verschil in virulentie optreden. In dat geval kan een bijkomende bepaling van virulentie-geassocieerde factoren extra informatie bieden.

De pathotypering-PCR op de virulentiefactoren wordt uitgevoerd na isolatie via cultuur en klassieke serotypering (bepaling van het kapselpolysaccharide) van Streptococcus suis.

Tot op heden zijn nog niet alle virulentiegenen van S. suis gekend. Op basis van literatuurgegevens wordt gefocust op volgende vier relevante virulentiefactoren*:

  • Suilysine (sly): thiol-geactiveerd toxine/hemolysine, cytotoxisch; bevordert doordringen in diepere weefsels;
  • Muramidase-released protein (mrp): een eiwit verankerd aan de celwand;
  • Extracellular protein factor (epf);
  • Arginine deiminase (arcA): bevordert de intracellulaire overleving van S. suis onder stresscondities en resistentie aan een zure omgeving.

Deze nieuwe PCR-test kan aangevraagd worden met het analyse-aanvraagformulier Varken. Het tarief voor deze test kan je in de tarievenlijst terugvinden. 

*Referenties

Silva et al., 2006 – Virulence-associated gene profiling by Streptococcus suis isolates by PCR
Goethe et al., 2006 – Structure, regulation and putative function of the arginine deiminase system of Streptococcus suis
Gottschalk et al., 2012 – Virulence factors involved in the pathogenesis of the infection caused by the swine pathogen and zoonotic agent Streptococcus suis