Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Op de pluimveehouderij, die zich bevindt net onder de autoweg E429-A8, werd het virus vermoedelijk geïntroduceerd einde maart, begin april. Wilde vogels zijn een mogelijke bron van besmetting, maar het onderzoek is nog niet afgerond. De enkele stuks pluimvee van de houderij werden geëuthanaseerd.

Bufferzone rond besmet bedrijf

Zoals gebruikelijk bij een besmetting bij hobbydieren, wordt er rond de besmette site enkel een beperkte bufferzone afgebakend. Door de geïsoleerde ligging van de houderij omvat deze zone enkel de onmiddellijke buren van de houder. Er bevinden zich geen professionele bedrijven in de omgeving, zodat de impact van de maatregelen beperkt is.

De pagina over vogelgriep op de website van het FAVV is aangepast met de nodige info en kaartgegevens.

Versoepeling voorzorgsmaatregelen staat on hold

Zoals in eerdere nieuwsberichten aangegeven, worden de algemene voorzorgsmaatregelen voor vogelgriep gefaseerd versoepeld in functie van de epidemiologische toestand. De eerste fase van deze exitstrategie werd op 6 april 2021 geactiveerd met het opheffen van de ophokverplichting voor particulier gehouden pluimvee en vogels.

Deze nieuwe besmetting betekent niet dat hobbydieren opnieuw opgehokt moeten worden. Ze zet wel een rem op de verdere versoepelingen: de tweede fase van de exitstrategie, die normaliter geactiveerd zou worden op 20 april, wordt voorlopig on hold gezet. Dit betekent onder meer dat professioneel pluimvee verder opgehokt moet blijven en dat het uitlaadverbod voor slachtpluimvee behouden blijft. De bestaande derogaties daarop blijven verder gaan.

De situatie wordt in de loop van volgende week opnieuw geëvalueerd.

Situatie besmettingen in Europa

Elders in de EU verbetert de situatie bij wilde vogels stilaan. Het besmette gebied is weliswaar nog steeds hetzelfde, maar het aantal besmettingen bij wilde vogels neemt af.

Wat betreft pluimvee, is er de afgelopen weken een erg forse verhoging van het aantal besmettingen vastgesteld in Duitsland, Polen en Tsjechië. De meeste van deze besmettingen zijn secundaire besmettingen door contacten binnen de sector.

Ons land ligt nog steeds op de rand van het besmette gebied. De kans dat er ook bij ons nog virus circuleert is dus nog steeds reëel. Waakzaamheid blijft geboden.


Merk je een verhoogde sterfte op of een ander symptoom van ziekte, neem dan meteen contact op met je bedrijfsdierenarts.
Dierenartsen moeten op hun beurt onmiddellijk de LCE informeren in geval van verdenking.

Lees meer: