Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier


In de beschermingszone (straal van 3 km) zijn volgende maatregelen van kracht: 

  • Alle pluimvee en in gevangenschap gehouden vogels moeten worden opgehokt in een afgesloten gebouw.
  • Het is verboden om pluimvee, vogels en broedeieren te verplaatsen.
  • Alle houders van pluimvee en andere vogels moeten een inventaris overmaken met het aantal en de soort van het pluimvee en de vogels die zij houden. Professionele houders sturen hun inventaris binnen de 24 uur naar de LCE van het FAVV waartoe zij behoren. Hobbyhouders sturen hun inventaris binnen de 48 uur naar hun gemeente- of stadsbestuur.
  • Alle verzamelingen, zoals beurzen, markten, tentoonstellingen en prijskampen, van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels zijn verboden.

In de bewakingszone (straal van 10 km) gelden volgende regels:

  • Verplaatsingen van pluimvee, vogels en broedeieren zijn verboden.
  • De professionele houders maken een inventaris op van het pluimvee en de vogels die zij houden en sturen deze inventaris binnen de 72 uur door naar de LCE van het FAVV waarvan zij afhangen.
  • Alle verzamelingen, zoals beurzen, markten, tentoonstellingen en prijskampen, van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels zijn verboden.


Beperkingsgebieden vogelgriep:
paars = beschermingszone, roze = bewakingszone

 

 

Naast deze maatregelen, die van toepassing zijn voor elke professionele en hobbyhouder van pluimvee of vogels, zijn er aanvullende maatregelen voor de pluimveesector. Alle informatie hierover vind je op de website van het FAVV

Merk je een verhoogde sterfte op of een ander symptoom van ziekte, contacteer dan onmiddellijk je bedrijfsdierenarts. Op hun beurt moeten dierenartsen in geval van verdenking onmiddellijk de LCE verwittigen.