078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Het project bereidt een grote veldproef voor rond selectief behandelen van niet-ernstige klinische mastitisgevallen op basis van sneltesten voor kiemgroei. Zo wil M-teamUGent, samen met partners DGZ, Hooibeekhoeve en ILVO, de buitenlandse ervaringen met dit nieuwe concept ook op Vlaamse melkveebedrijven uitrollen. Het project zal nagaan wat de impact is op het antibioticumgebruik, de uiergezondheid en de melkproductie.

Het selectief behandelen van dieren met klinische mastitis biedt zeker potentieel maar roept nog heel wat vragen op. Daarom startte het M-team van de universiteit van Gent samen met ILVO, Hooibeekhoeve en DGZ een 4 jaar durend project “Onderzoek naar implementatie van “on-practice culture” als basis voor rationeler en verminderd antibioticumgebruik en betere economische resultaten op Vlaamse melkveebedrijven”.

In het kader van dit project worden voor de deelnemende melkveehouders en dierenartsen workshops georganiseerd over hoe je koeien met milde tot matige klinische mastitis selectief kunt behandelen. Dus enkel koeien met afwijkingen in de melk en/of aan de uier (klinische mastitis) die geen koorts hebben (temperatuur boven 39,5 °C) komen in aanmerking. De bedrijfsdierenarts zal bij deze koeien bacteriologisch onderzoek uitvoeren met sneltesten voor kiemdetectie waarvan de resultaten zullen bepalen of antibiotica al dan niet nodig is.

Leerrijke workshops voor veehouders en dierenartsen

In de loop van augustus gingen de eerste projectworkshops door in samenwerking met dierenartsen Sofie Didden en Karel Audenaert die eerder al een opleiding volgden om de sneltest correct te kunnen uitvoeren. Twaalf van hun deelnemende klanten-melkveehouders werden opgeleid om koeien met een milde tot matige klinische mastitis te herkennen en correct te bemonsteren. Er komt namelijk veel bij kijken om een steriel melkstaal te nemen, wat een belangrijke voorwaarde is voor het slagen van de veldproef. Tijdens de workshop werd aandacht besteed aan een goede handhygiëne, speentopdesinfectie en het belang hiervan. De veehouders kwamen alles te weten over de juiste volgorde van handelingen bij monstername, het verschil tussen de knijp- versus stripmethode (zie foto links) en de impact van praktische omstandigheden zoals urineren en zwiepen met de staart. Als laatste onderwerp van de workshop kwam het belang van een juiste bewaring van het melkmonster aan bod.

In de toekomst staan nog een aantal van deze workshops gepland en zullen de ervaringen van alle deelnemers worden opgevolgd. Daaruit zullen ongetwijfeld heel wat praktische info en tips volgen die we met de sector kunnen delen. Wordt vervolgd.

Het projectteam dankt alle veehouders voor hun enthousiaste deelname aan de eerste workshops en melkveebedrijf Nagels (Alken) en Scheirs (Berlare) voor de fijne ontvangst. 

Enquête over antibiotica en uiergezondheid

Hoe kijk jij naar mastitis en de behandeling ervan? Wij willen graag jouw input. Vul onze enquête in en maak kans op een familie-uitstap ter waarde van 200 euro.