Dit weekend voeren we verbeteringswerken uit aan onze ICT-infrastructuur. Hierdoor is DGZ Online niet beschikbaar van zaterdag 24 februari om 14.00 uur tot zondagmiddag 25 februari, 14.00 uur. Onze website en Veeportaal blijven wel operationeel. Tenzij er onverwachte problemen opduiken, kun je zondag vanaf 14.00 uur terug gebruik maken van DGZ Online. Onze excuses voor het ongemak.

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

De algemene voorwaarden tot effectief lidmaatschap van de Algemene Vergadering van DGZ zijn de volgende (artikel 6 van de statuten):

  1. niet ouder zijn dan 67 jaar;
  2. veehouder zijn met een landbouwactiviteit in hoofdberoep.

Conform de procedure die is beschreven in de statuten en het huishoudelijk reglement, doet het bestuursorgaan van DGZ-Vlaanderen hierbij een oproep naar alle actieve veehouders die aan bovenstaande voorwaarden voldoen, om zich kandidaat te stellen voor een van de onderstaande open mandaten:

  • Sector herkauwers – regio Oost (Antwerpen, Brabant, Limburg): 1 open mandaat (opvolging Alexander Vandermeulen)
  • Sector pluimvee – regio West (Vlaanderen): 1 open mandaat (opvolging Guy Verhelst)
  • Sector varkens – regio Oost (Antwerpen, Brabant, Limburg): 1 open mandaat (opvolging Paul Cerpentier)

Je kunt je kandidaat stellen door vóór woensdag 3 april 2024 je kandidatuur te mailen naar AVenRVB@dgz.be. Je kunt ook een brief sturen naar: DGZ-Vlaanderen, Industrielaan 29, 8820 Torhout t.a.v. de voorzitter.

In jouw brief vermeld je volgende gegevens:

  1. dat je je kandidaat wil stellen als effectief lid van de Algemene Vergadering van DGZ-Vlaanderen;
  2. het mandaat waarvoor je je kandidaat stelt (vb. sector varkens Limburg);
  3. jouw adres, telefoon- en/of gsm-nummer, mailadres en je geboortedatum.

Het is belangrijk voor DGZ en de landbouwsector dat actieve veehouders zich engageren om mee te denken en te participeren in de werking van DGZ. Wij danken de nieuwe kandidaten bij voorbaat om hun bereidheid tot dit engagement kenbaar te maken.

Het bestuursorgaan zal jou tijdig contacteren over jouw kandidatuur. Noteer alvast woensdag 17 april 2024 in jouw agenda als datum waarop de verkiezingen plaatsvinden.

Met je vragen hierover kun je terecht bij Franky Annys (franky.annys@dgz.be), voorzitter van DGZ-Vlaanderen of op het secretariaat van DGZ (managementassistenten@vivee.be).