Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

De algemene voorwaarden tot effectief lidmaatschap van de Algemene Vergadering van DGZ zijn de volgende (artikel 6 van de statuten):

  1. niet ouder zijn dan 67 jaar;
  2. veehouder zijn met een landbouwactiviteit in hoofdberoep.

Conform de procedure die is beschreven in de statuten en het huishoudelijk reglement, doet de Raad van Bestuur van DGZ-Vlaanderen hierbij een oproep naar alle actieve veehouders die aan bovenstaande voorwaarden voldoen, om zich kandidaat te stellen voor een van de drie onderstaande open mandaten:

  • sector herkauwers Antwerpen : 1 open mandaat (opvolging Roger Boonen)
  • sector herkauwers Oost-Vlaanderen : 1 open mandaat (opvolging van André D’eer)
  • sector pluimvee Antwerpen : 1 open mandaat (opvolging van René Martens)

Je kunt dit doen door vóór 7 mei 2021 je kandidatuur te mailen naar AVenRVB@dgz.be. Je kunt ook een brief te sturen naar: DGZ-Vlaanderen, Industrielaan 29, 8820 Torhout t.a.v. de voorzitter.

In jouw brief vermeld je volgende gegevens:

  1. dat je je kandidaat wil stellen als effectief lid van de Algemene Vergadering van DGZ-Vlaanderen;
  2. het mandaat waarvoor je je kandidaat stelt (vb. sector herkauwers Oost-Vlaanderen);
  3. jouw adres, telefoon- en/of gsm-nummer en/of mailadres, en je geboortedatum.

Het is belangrijk voor DGZ-Vlaanderen en de landbouwsector dat actieve veehouders zich engageren om mee te denken en te participeren in de werking van DGZ-Vlaanderen. Wij danken de nieuwe kandidaten bij voorbaat om hun bereidheid tot dit engagement kenbaar te maken.

De Raad van Bestuur zal jou tijdig contacteren over jouw kandidatuur. Wij herinneren je er graag aan om alvast 26 mei 2021 in jouw agenda te noteren als datum waarop de verkiezingen plaatsvinden.

Met uw vragen hierover kun je terecht bij Marcel Heylen (marcel.heylen@dgz.be), voorzitter van DGZ-Vlaanderen of op het secretariaat van DGZ (managementassistenten@dgz.be).