078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

De algemene voorwaarden tot effectief lidmaatschap van de Algemene Vergadering van DGZ zijn de volgende (artikel 6 van de statuten):

  1. niet ouder zijn dan 67 jaar;
  2. veehouder zijn met een landbouwactiviteit in hoofdberoep.

Conform de procedure die is beschreven in de statuten en het huishoudelijk reglement, doet het bestuursorgaan van DGZ-Vlaanderen hierbij een oproep naar alle actieve veehouders die aan bovenstaande voorwaarden voldoen, om zich kandidaat te stellen voor een van de onderstaande open mandaten:

  • sector varkens West-Vlaanderen : 1 open mandaat (opvolging Jan Fevery)
  • sector herkauwers Oost-Vlaanderen : 1 open mandaat (opvolging Etienne Hamerlinck)
  • sector herkauwers West-Vlaanderen: 1 open mandaat (opvolging Lut Bellegeer)
  • sector herkauwers Antwerpen: 1 open mandaat (opvolging Marcel Heylen)
  • sector pluimvee Limburg: 1 open mandaat (opvolging Yves Roebben)

Je kunt dit doen door vóór vrijdag 5 mei 2023 je kandidatuur te mailen naar AVenRVB@dgz.be. Je kunt ook een brief sturen naar: DGZ-Vlaanderen, Industrielaan 29, 8820 Torhout t.a.v. de voorzitter.

In jouw brief vermeld je volgende gegevens:

  1. dat je je kandidaat wil stellen als effectief lid van de Algemene Vergadering van DGZ-Vlaanderen;
  2. het mandaat waarvoor je je kandidaat stelt (vb. sector varkens West-Vlaanderen);
  3. jouw adres, telefoon- en/of gsm-nummer, mailadres en je geboortedatum.

Het is belangrijk voor DGZ en de landbouwsector dat actieve veehouders zich engageren om mee te denken en te participeren in de werking van DGZ. Wij danken de nieuwe kandidaten bij voorbaat om hun bereidheid tot dit engagement kenbaar te maken.

Het bestuursorgaan zal jou tijdig contacteren over jouw kandidatuur. Noteer alvast woensdag 24 mei 2023 in jouw agenda als datum waarop de verkiezingen plaatsvinden.

Met je vragen hierover kun je terecht bij Marcel Heylen (marcel.heylen@dgz.be), voorzitter van DGZ-Vlaanderen of op het secretariaat van DGZ (managementassistenten@dgz.be).