Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Het project ‘Optimaal Spenen’, dat wordt gefinancierd door de provincie West-Vlaanderen en uitgevoerd door DGZ met de hulp van Inagro, stelde een checklist op die bedrijven helpt om hun speenmanagement te optimaliseren. Deze checklist is opgedeeld in vijf luiken die elk op hun beurt een rol spelen in het speenmanagement. Aan de hand van kleurcodes maakt de lijst snel duidelijk welke processen je op jouw bedrijf kunt optimaliseren. DGZ verzamelde tijdens het project heel wat tips van varkenshouders en hun bedrijfsdierenartsen. We delen deze graag met jou.

  • ‘Verlies de voederopname en de conditie van de zeugen niet uit het oog’, adviseert een varkenshoudster. ‘Dit leidt tot een meer uniforme toom en een betere biestopname.’
  • Een dagelijkse controle op hetzelfde tijdstip van het verbruik van drinkwater bij de zeugen is een kleine moeite met mogelijk een grote positieve invloed op de biggen. Als zeugen te weinig drinken, heeft dit namelijk een nadelig effect op zowel het werpproces als op de biest- en melkproductie.
  • Evalueer en optimaliseer het vaccinatieschema samen met je bedrijfsdierenarts, op die manier kan je de immuniteit van de biggen verbeteren en het geneesmiddelengebruik beperken.
  • Werk hygiënisch bij het manipuleren van de biggen in de kraamstal om overdracht van infecties te vermijden.
  • Spenen op latere leeftijd zorgt voor gezondere en meer weerbare dieren die minder antibiotica nodig hebben. ‘Ik heb aan de lijve ondervonden dat de biggen die vroeger gespeend worden het opmerkelijk minder goed doen dan de biggen die later worden gespeend’, getuigt een van de varkenshouders.
  • Gebruik de juiste voederbakken of voorzie extra voederplaatsen na het spenen want het is essentieel voor de presentaties van de biggen om hun voederopname voor en na spenen te stimuleren.
  • Volg de kwaliteit van het drinkwater regelmatig op. Een van de deelnemers stond versteld van de resultaten: ‘Wij behandelen ons drinkwater. Ik ben er dan ook echt van geschrokken dat het niet aan de normen voldeed!’
  • Bioveiligheidsaanpassingen zijn essentieel in het streven naar een verminderd antibioticagebruik. ‘Ik heb gemerkt dat het belangrijk is om hier dagelijks aan te werken. En door dit ook elke dag nauwgezet op te volgen, merk ik dat ik erin slaag om mijn bioveiligheid op te drijven én minder antibiotica te gebruiken!’
  • Afdelingen grondig reinigen en ontsmetten is van zeer groot belang om de infectiedruk op een bedrijf laag te houden. Door het effect hiervan te onderzoeken met afdrukplaatjes, ontdekten enkele varkenshouders dat ze hun reinigingsprocedure nog verder konden verbeteren.

   

Wilt jij net als de deelnemende bedrijven de uitdaging aangaan om jouw speenmanagement onder de loep te nemen en het antibioticagebruik op je bedrijf te reduceren?

Dan kan de checklist 'Optimaal spenen' jou daar zeker bij helpen.

Bespreek deze lijst samen met je dierenarts om tot een optimaal en bedrijfsspecifiek plan van aanpak te komen.

Succes!

 

Je vindt de checklist ook op de website van Inagro (Nieuws : Optimaliseer je speenmanagement met de checklist Optimaal Spenen (inagro.be)).   

Met de steun van: