078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Gezien het IBR-virus nog steeds aanwezig is in de Belgische rundveestapel en er nog altijd gevaar bestaat voor herbesmetting van een beslag, dient men alles in het werk te stellen om herval te voorkomen. Aandacht voor bioveiligheid en het mijden van direct en indirect contact met potentieel besmette dieren is daarom zeer belangrijk. Ook bij deelname aan verzamelingen en prijskampen.

Om een veilige deelname aan een verzameling en een veilige herintroductie in het beslag van herkomst na deelname te garanderen, worden de regels voor deelname aan verzamelingen klasse 3 en 4 in het nieuwe KB* verduidelijkt.

Kenmerken van verzamelplaatsen klasse 3 en 4 zijn:
 • Het gaat om o.a. beurzen, tentoonstellingen, prijskampen en shows, evenementen, (jaar)markten.
 • Dit soort verzamelplaatsen hebben overwegend geen commerciële doeleinden (handel).
 • De aanvoer en de terugkeer van de dieren in het kader van dit type verzamelplaatsen gebeurt in regel met hetzelfde vervoermiddel.**

Opgelet: naast IBR gelden er bij verzamelplaatsen van klasse 3 en 4 nog andere verplichtingen voor andere ziekten.
   
* KB van 6/2/2023 betreffende de bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis
** KB vervoer, verzamelen en verhandelen van 20 mei 2022

Regels voor de veehouder die deelneemt aan een verzameling klasse 3 en klasse 4

Voorwaarden om te kunnen deelnemen

 • Het beslag heeft een statuut ‘IBR VRIJ’ (I4-5 of I4-6) of een statuut ‘IBR gE NEG met vaccinatie’ (I3-5) én dit beslag had reeds een statuut ‘I3’ vóór 21 april 2021.
 • De runderen die deelnemen aan de verzameling worden maximaal 30 dagen voorafgaand aan de verzameling bemonsterd voor serologisch onderzoek. Alleen runderen die niet besmet zijn (gB-negatief in geval van niet-gevaccineerde runderen, gE-negatief in geval van gevaccineerde runderen) mogen deelnemen.
 • In de 30 dagen vóór de deelname werden er geen nieuwe runderen geïntroduceerd op het beslag. Alle aanwezige dieren hebben de volledige aankoopprocedure doorlopen.
 • Naast de voorwaarden voor IBR, dienen alle runderen een ‘IPI vrij’ statuut te hebben voor BVD.

Daarnaast staat het de organisator van de verzameling vrij om strengere of bijkomende eisen te stellen. Vergeet niet hiernaar te informeren.

Om ervoor te zorgen dat de runderen die van een verzamelplaats terugkeren naar je bedrijf geen virus meebrengen dat de andere dieren kan besmetten, is het uitermate aangeraden om alle terugkerende dieren te laten bemonsteren voor een serologische test op IBR. In afwachting van de resultaten adviseren we om de dieren in afzondering te plaatsen.

Welke documenten neem je mee naar een verzameling?

 • Je dient een 'getuigschrift verzameling' aan te vragen, uiterlijk 7 kalenderdagen voorafgaand aan de verzameling.
  • Dit getuigschrift verzameling wordt aangevraagd per verzameling, verschillende dieren kunnen op 1 aanvraag vermeld worden. Het getuigschrift dat je zult ontvangen, borgt enkel de minimale wettelijke vereisten voor IBR, BVD, TBC, leucose, brucellose.
  • Zorg ervoor dat de resultaten van de IBR-analyse gekend zijn op het moment dat je het getuigschrift aanvraagt.
  • Om het getuigschrift verzameling aan te vragen, maak je gebruik van dit formulier.
  • De prijs van een getuigschrift verzameling vind je terug in onze tarievenlijst Tarieven RUNDVEE, SCHAPEN, GEITEN en HERTACHTIGEN.
 • Het verplaatsingsdocument waarvan de gegevens niet ouder zijn dan 10 dagen.

Regels voor de organisator van een verzameling klasse 3 en klasse 4

 • Vraag voor elke verzameling klasse 3 en 4 een toelating aan bij de lokale LCE;
 • Schakel een erkende dierenarts in die toezicht uitoefent op de verzameling en die controleert of aan alle wettelijke bepalingen is voldaan;
 • Informeer de deelnemers over alle voorwaarden die van toepassing zijn op de deelnemende runderen;
 • Bewaar voor elk rund een kopie van het verplaatsingsdocument (gedurende 3 jaar) en een kopie van het Getuigschrift verzameling bij (gedurende 1 jaar).

Vraag tijdig je getuigschrift verzameling aan als je aan een verzameling klasse 3 of 4 deelneemt

Webinar

CRV organiseerde samen met DGZ een webinar waarbij dit onderwerp haarfijn uit de doeken werd gedaan. Ook werd stilgestaan bij wat organisatoren moeten doen bij de organisatie van een prijskamp. Tijdens het webinar kwamen nog tal van vragen aan bod. Hier kan je het webinar integraal herbekijken.

De presentaties kan je hier bekijken: Informatie voor organisatoren en Voorwaarden deelname prijskampen.