078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Er komt heel wat af op de landbouw en veehouderij. De regelgeving neemt toe en wordt strenger en strenger. Bovenop komt dan nog eens vaak een zeer strenge interpretatie van die wetgeving door sommige ambtenaren van overheidsdiensten, waardoor het voor de veehouder nog moeilijker wordt om te blijven boeren. Heel wat vergunningen komen te vervallen in de volgende jaren en moeten worden vernieuwd. Heel wat vergunningsaanvragen of -hernieuwingen blijven liggen of worden niet toegekend, waarbij bv. naar het PAS-decreet (dat door de Raad van State een ongunstig advies heeft gekregen) en stikstofemissies, deposities etc. wordt verwezen. Ook milieuorganisaties spannen vaak juridische processen aan om landbouwactiviteiten te blokkeren of om hun strategische agenda verder uit te rollen. Maar zonder vergunning is het onmogelijk om de landbouwactiviteiten verder te zetten, waardoor je als veehouder financiële, economische schade lijdt.

Vaak berust de landbouwer in dergelijke situaties. Omdat het best wel wat geld kan kosten om een advocaat onder de arm te nemen die zijn rechten kan verdedigen. En omdat de procedures vaak lang kunnen duren waardoor ook de gerechtskosten oplopen. Weet dat er verzekeringen voor rechtsbijstand bestaan, die de advocaatkosten of gerechtskosten vergoeden. Zo’n rechtsbijstandsverzekering is er niet alleen voor het geval men zich juridisch moet verdedigen of laten bijstaan, maar kan ook uitgebreid worden naar een formule waarbij men zelf een rechtszaak kan opstarten. Bijvoorbeeld als een vergunningaanvraag wordt geweigerd of niet wordt hernieuwd op basis van onjuiste gegevens of verkeerde interpretatie ervan. Hou er wel rekening mee dat er een wachttijd is voor een dergelijke verzekering, en dat je ze dus niet direct kan inroepen op het moment dat er zich problemen voordoen.

Laat je niet doen als veehouder, berust niet in een situatie die niet correct is en laat je juridisch goed bijstaan. Als je niet verder kan boeren en bijgevolg financiële schade lijdt, bekijk of je deze schade kan verhalen met betrekking tot de oorzaak.
Benedikt Sas, directeur DGZ-MCC-VIVEE

Benedikt Sas legde zijn oor te luister bij Nick De Smet (zakenkantoor De Smet & Co), die aangaf dat bijvoorbeeld de verzekeringsmaatschappij DAS recent een rechtsbijstandsverzekering specifiek gericht op de landbouw heeft opgemaakt. Nick geeft enkele voorbeelden waarbij je als veehouder deze verzekering zou kunnen inroepen.

 • Je uitbatingsvergunning vervalt en er ontstaat discussie met de overheid over de verlenging ervan.
  • De waarborg administratief recht kan hier een oplossing bieden.

Let wel: er geldt hiervoor een wachttijd van 12 maanden en voor reeds bestaande geschillen kan er in een verzekeringscontract nooit retroactief dekking worden verleend.

 • Jouw leverancier levert de bestelde goederen niet tijdig of van ondermaatse kwaliteit. Hierdoor lijdt jouw bedrijf verlies.
  • Jouw rechtsbijstand stelt de leverancier in gebreke, vraagt een schadevergoeding (contractueel) en dringt aan om de gevraagde goederen sneller te leveren.

 • De buur gebruikt schadelijke sproeistoffen waardoor een deel van jouw teelt werd vernietigd. De buur weigert tegemoetkoming.
  • Je schakelt jouw rechtsbijstand in om een vergoeding te bekomen (burgerlijk verhaal).

 • Jouw tractor werd beschadigd door een zwaar voorwerp en is 3 weken buiten gebruik.
  • Jouw rechtsbijstand helpt je om de schade aan de tractor op te vorderen bij de verzekeringsmaatschappij (burgerlijk verhaal – voertuig).
 • Het schepencollege geeft een negatief advies voor de uitbreiding van jouw bedrijf. Jij gaat hier niet mee akkoord.
  • Jouw rechtsbijstand verdedigt jou ten opzichte van administratieve instanties (administratief recht).

 • De sociale verzekeringskas beweert dat je jouw bijdragen niet correct betaalt.
  • Jouw rechtsbijstand levert bewijs aan en bespaart jou een boete (sociaal recht).

    

Nick geeft nog aan dat je via de online tool van DAS, de Legal Risk Calculator, zelf een offerte op maat kunt simuleren en in enkele minuten tijd een overeenkomst afsluiten om jouw professionele beroepsactiviteit te beschermen (alle info over DAS, haar producten en de toegang tot de Legal Risk Calculator vind je via deze website: www.das.be/nl/ondernemer/onze-producten. De tool is geheel vrijblijvend).

Het is dus misschien interessant om tijdig contact op te nemen met je verzekeringsmakelaar om samen de mogelijkheden van een dergelijke rechtsbijstand te bekijken en om soortgelijke verzekeringen van verschillende verzekeringsmaatschappijen te evalueren en te vergelijken.