Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

De werkgroep paratuberculose heeft er bij de leverancier van de testkits op aangedrongen de oorzaak van de toename van het aantal positieve monsters in het vorige werkjaar na te gaan. Deze heeft samen met het Nationale Referentielaboratorium (Sciensano) een veldproef ingesteld waarbij melk-, serum- en PCR analyses door zowel de leverancier van de testkits als Sciensano werden uitgevoerd.

De resultaten hiervan werden in de werkgroep paratuberculose op 25 februari 2021 voorgesteld door Sciensano. Er werd een lichte daling van de specificiteit (d.w.z minder terecht negatieve resultaten en dus meer vals positieve resultaten) van de ELISA-test op melk geconstateerd. Bij serumanalyses werd daarentegen geen soortgelijke daling vastgesteld. Een duidelijke oorzaak voor de daling van de specificiteit bij melkanalyses in het werkjaar 2019-2020 kon niet worden aangetoond.

Deze vaststellingen van vorige campagne hebben aangetoond dat het van belang is om de inhoud en testmethodieken van het huidige paratuberculoseprogramma te evalueren om het programma verder te versterken.

Alle betrokken partners binnen de werkgroep zullen samen:

  1. voorstellen formuleren voor wat betreft de ondersteuning van de veehouders rekening houdend met de verkregen resultaten van het veldonderzoek,
  2. een grondige analyse maken voor wat betreft de toekomstvisie van het paratuberculoseprogramma.

Deze analyse zal in de komende weken worden uitgevoerd en binnen de werkgroep worden vertaald naar een concreet actieplan in het belang van het programma. De komende maanden zullen we u verder informeren.


Met vragen hierover kunt u terecht op het telefoonnummer 078 05 05 23.

 

Logo FOD volksgezondheid veiligheid van de voedselketen en leefmilieu