078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Het Begrotingsfonds voor de Gezondheid en de Kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, beter bekend als het Sanitair Fonds, is opgericht in 1998.

De ‘landbouwwereld’ is sindsdien sterk geëvolueerd en heeft verschillende crisissen moeten doorstaan. Daarom wil de FOD Volksgezondheid evalueren in welke mate het Sanitair Fonds nog beantwoordt aan de huidige en toekomstige behoeften. Vandaar deze evaluatie: dit beleidsinstrument weerbaar maken tegen toekomstige uitdagingen zonder de belangrijkste pijler ervan, de solidariteit van de landbouwsector, uit het oog te verliezen. Aan de hand van de antwoorden op deze bevraging kunnen de nodige aanpassingen worden doorgevoerd om de werking en de kwaliteit van de aangeboden diensten te verbeteren.

Hoe neem je deel aan deze enquête?

De vragenlijst is opgesteld om landbouwers te bevragen naar hun visie op het Sanitair Fonds, zijn rol, zijn werking en zijn toekomst. Er wordt ook gepeild naar de ervaringen met de dienstverlening die de beheerders van het Fonds leveren.

De deelname van al diegenen die direct of indirect bij het Sanitair Fonds betrokken zijn, is van essentieel belang om conclusies te kunnen trekken die breed gedragen worden binnen de sector. Daarom word jij uitgenodigd om, geheel vrijblijvend en anoniem, jouw bijdrage te leveren aan deze evaluatie. Deelnemen kan via de volgende link: https://veehouders.masresearch.eu.

Deel deze link gerust met collega’s, vrienden en kennissen uit de sector.