Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier
Maatregelen in de bewakingszone (10 km) en beschermingszone (3km)

Alle professionele houders moeten binnen de 24 uur een inventaris opmaken waarin aangegeven wordt hoeveel dieren er per soort gehouden worden.

Maatregelen in de tijdelijke bufferzone (500m)

Binnen deze zone moeten ook hobbyhouders een inventaris  opmaken waarin aangegeven wordt hoeveel dieren er per soort gehouden worden. Zij moeten dit binnen de 48 uur aan de burgemeester bezorgen.

In deze zone gelden verder volgende maatregelen:

  • het verplaatsen van alle pluimvee, andere vogels en broedeieren is verboden (doorvoer doorheen de zone is wel toegelaten),
  • pluimvee en andere gehouden vogels moeten verplicht binnen worden gevoederd en gedrenkt om het contact met wilde vogels te beperken,
  • alle verzamelingen, zoals beurzen, markten, tentoonstellingen en prijskampen, van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels zijn verboden.

Deze besmetting toont aan dat het vogelgriepvirus nog niet volledig verdwenen is in België en dat het belangrijk is voor alle pluimveehouders om voorzichtig te blijven. Het risico op besmetting via wilde vogels blijft echter laag genoeg om geen bijkomende maatregelen te moeten nemen in de rest van het land .


Merk je een verhoogde sterfte op of een ander symptoom van ziekte, contacteer dan onmiddellijk je bedrijfsdierenarts.

Dierenartsen moeten op hun beurt onmiddellijk de LCE verwittigen in geval van verdenking.

Lees meer: