Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Deze nieuwe besmetting is ontdekt in de tracering van de eerdere besmetting bij een hobbyhouder in Silly, die op de markt een klinisch gezonde, maar besmette eend van de handelaar had gekocht. Aangezien het hier uitsluitend om vogels gaat die bestemd zijn voor de hobbyhouderij, wordt er rond de besmette site een bufferzone met een straal van 3 km afgebakend.

De maatregelen in het beschermingsgebied (3 km) zijn:

 • Pluimvee en de andere vogels in stallen, gebouwen of hokken moeten opgehokt worden in een afgesloten gebouw,
 • De verplaatsing van alle pluimvee, andere vogels en broedeieren is verboden,
 • De verplaatsing van andere vogels dan pluimvee is verboden met uitzondering van:
  • vogels afkomstig van buiten een beperkingsgebied;
  • vogels van houders die geen pluimvee houden;
  • vogels van handelaars en van vogelverkooppunten, zelfs indien er pluimvee aanwezig is; pluimvee mag hier echter niet worden verkocht, noch verplaatst.
 • Bovendien moet een inventaris opgemaakt worden waarin aangeven wordt hoeveel dieren er per soort gehouden worden. Elke professionele pluimveehouder moet dit binnen de 24 uur doen en bezorgen aan de lokale controle-eenheid (LCE) van het FAVV waarvan zij afhangen, elke particuliere houder van pluimvee of vogels binnen de 48 uur; zij bezorgen dit overzicht aan hun hun gemeente- of stadsbestuur.
 • Alle verzamelingen, zoals beurzen, markten, tentoonstellingen en prijskampen, van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels zijn verboden.

De aanvullende maatregelen die van toepassing zijn voor de pluimveesector kunnen via op de website van het FAVV geraadpleegd worden.


Merk je een verhoogde sterfte op of een ander symptoom van ziekte, contacteer dan onmiddellijk je bedrijfsdierenarts.

Dierenartsen moeten op hun beurt onmiddellijk de LCE verwittigen in geval van verdenking.

Lees meer: