078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Je kunt ervoor kiezen om enkel naar de studieavond te komen, die start om 19.00 uur. Of je kunt vooraf meegaan op bedrijfsbezoek, dat start om 17.00 uur. Voor deelnemers die zich inschrijven voor de tweede optie wordt een broodje voorzien.

Programma studieavond "Schapen op de weide"

 • Actualiteit in de schapenhouderij
Jan Eskens - Sectoradviseur bij het Departement Landbouw en Visserij
 • Stand van zaken demonstratieproject: "De wolf: Wees op je hoede! en de Operationele groep: "Nood aan microslachthuizen"
André Calus - voorzitter PC Kleine Herkauwers en VSH vzw

Pauze

 
 • PAS? En wat zijn de gevolgen voor houders van kleine herkauwers?
Hans De Schutter – consulent bij Boerenbond
 • Nieuwigheden rond identificatie en registratie van kleine herkauwers & toelichting van de resultaten uit het onderzoeksproject wormmanagement en resistentie bij kleine herkauwers.
Eva Van Mael – Dierenarts Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ)

Studieavonden: wanneer en waar?

De studieavond start telkens om 19.00 uur en het einde is voorzien omstreeks 22.30 uur.

 • 14 november 2022: Zaal Westgoet – Ieperstraat 178, 8900 Zonnebeke
 • 17 november 2022: Schapenbedrijf Het Nijswolkje -  Schoonderbeukenweg 294, 3200 Rillaar
 • 21 november 2022: Zaal ’t Gildenhuis - Hamsesteenweg 2, 9200 Grembergen  

Bedrijfsbezoeken: wanneer en waar?

Je kunt ook meegaan op bedrijfsbezoek, die starten telkens om 17.00 uur. Aansluitend om 19.00 uur volgt de studieavond. Tussendoor worden broodjes voorzien voor de deelnemers aan het bedrijfsbezoek.

 • 14 november 2022: Dit bedrijfsbezoek is door onvoorziene omstandigheden geannuleerd, de studieavond gaat, zoals gepland, wel door en start om 19.00 uur.
   
 • 17 november 2022: Bedrijfsbezoek bij schapenbedrijf het Nijswolkje - Schoonderbeukenweg 294 te Rillaar.
  Het Belgische melkschapenbedrijf “Het Nijswolkje” streeft er naar om maximaal zelfvoorzienend te zijn. Om deze doelstelling te bereiken telen ze zelf spelt, tarwe, voederbonen, luzerne, klaver en maïs. Alle geproduceerde melk, yoghurt, kaas, ijs… worden via de korte keten verhandeld. “Het Nijswolkje” is tevens een zorgboerderij, het opnemen van een sociaal engagement speelt namelijk een belangrijke rol voor de bedrijfsleiders.
   
 • 21 november 2022: Zijn we te gast bij Her & Der, dijk- en natuurbeheer - Lomeersstraat 23 te Grembergen.
  Her & Der is een landbouwbedrijf dat zich vooral richt op natuurbeheer met grazers. Zo worden onder meer de Schelde-,  Durme- en binnendijken in de buurt van Dendermonde begraasd. Hierbij gebruiken ze naast koeien en geiten hoofdzakelijk een 500 tal schapen. Het bedrijf streeft ernaar om maximaal zelfvoorzienend te zijn op het vlak van voederwinning en energievoorziening. Het bedrijf werkt mee aan Agrivoltaics een project van KU Leuven, waarbij landbouwteelten worden verbouwd tussen en onder zonnepanelen. Ook dit bedrijf is actief als zorgboerderij.

Hoe deelnemen?

De studieavonden zijn gratis. Je bent wel verplicht om in te schrijven via dit inschrijvingsformulier.

Voor de deelnemers aan de bedrijfsbezoeken wordt een broodje voorzien.

    

MEER INFORMATIE

Jan Eskens | Departement Landbouw en Visserij |jan.eskens@lv.vlaanderen.be | 0499 94 96 03
André Calus | Voorzitter PC Kleine Herkauwers| andre.calus@telenet.be | 0475 70 07 10