Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Het FAVV startte begin mei 2020 met een actieve monitoring van AVP op varkensbedrijven. Deze gebeurt op de monsters die in het kader van de Aujeszky-opvolging genomen worden op een aantal geselecteerde bedrijven.

Op alle monsters wordt een ELISA-onderzoek uitgevoerd, op sommige ook een PCR-onderzoek. Niet-conforme resultaten worden ter bevestiging doorgestuurd naar Sciensano. Je hoeft hier bijkomend geen actie voor te ondernemen. Om alle onderzoeken goed te kunnen uitvoeren vragen we om de serumbuisjes steeds volledig te vullen en om ze individueel te identificeren. De kosten voor deze analyses zijn, net zoals deze van de verhoogde waakzaamheid, ten laste van het FAVV. De dierenarts en de veehouder ontvangen het analyseresultaat via het beproevingsverslag van het labo.

KB bepaalt vergoedingen

Op 16 april werd het koninklijk besluit gepubliceerd, waardoor nu ook een vergoeding gegeven wordt door het Sanitair Fonds voor de bloedmonsternames uitgevoerd door de bedrijfsdierenartsen in het kader van de verhoogde waakzaamheid AVP. Dit geldt voor alle bloedmonsters genomen vanaf eind september 2018. De vergoeding bedraagt 3,56 euro per genomen bloedmonster.

Als dierenarts hoef je zelf geen actie te ondernemen om deze uitbetaling te ontvangen. DGZ zal, van zodra de modaliteiten hiervoor in orde zijn, deze prestaties op dezelfde manier verwerken als voor de monsternames van opvolgingstesten voor Aujeszky. Op dat moment zal DGZ ook een prestatielijst opmaken met alle uitgevoerde monsternames vanaf september 2018 die hiervoor in aanmerking komen.

Verhoogde waakzaamheid blijft van kracht

Ondertussen blijven de maatregelen naar aanleiding van de verhoogde waakzaamheid rond Afrikaanse varkenspest van kracht. Onder andere moet er bijkomend onderzoek naar AVP uitgevoerd worden, vooraleer de dierenarts een behandeling kan opstarten op een bedrijf waar dieren klinische symptomen hebben die niet wijzen op AVP. Concreet betekent dit dat de dierenarts bij drie zieke dieren bloedmonsters neemt of een kadaver kan laten onderzoeken bij DGZ. Het FAVV wijst er ook op dat er geen AVP-onderzoeken in het kader van verhoogde waakzaamheid kunnen uitgevoerd worden op bloedmonsters die ingestuurd worden voor de Aujeszky aannemings- of opvolgingstest.

Heb je een vermoeden van AVP? Verwittig dan onmiddellijk de LCE.