Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

In de tijdelijke bufferzone is het verplaatsen van alle pluimvee, andere vogels en broedeieren verboden (doorvoer doorheen de zone is wel toegelaten). Elke houder moet zijn pluimvee in hun hok voeren en drenken. Bovendien moet elke inwoner met pluimvee of vogels in deze zone binnen de 48 uur (te tellen vanaf vandaag, woensdag 9 december 2020) een inventaris overmaken aan de burgemeester waarin aangegeven wordt hoeveel vogels er gehouden worden en dit per soort. De maatregelen in de zone zijn voor onbepaalde duur van kracht.

Het FAVV herinnert particuliere en professionele houders van pluimvee eraan dat de ophokplicht nog steeds van kracht is en verplicht moet worden toegepast. Het is verplicht om pluimvee af te schermen zodat deze dieren niet in contact komen met wilde (water)vogels en hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren af te schermen met netten of in een hok onder te brengen.

Deze nieuwe besmetting in Dinant brengt het aantal besmettingen van het hoogpathogene vogelgriepvirus H5 bij gehouden pluimvee in ons land op twee. Daarnaast zijn er ook al besmettingen vastgesteld bij wilde vogels op een tiental locaties in West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen.

 

Merk je een verhoogde sterfte op of een ander symptoom van ziekte, contacteer dan onmiddellijk je bedrijfsdierenarts.
Dierenartsen moeten op hun beurt onmiddellijk de LCE verwittigen in geval van verdenking.

 

Lees meer: