Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'
Gewijzigde verkeerssituatie in Torhout: hoe geraak ik bij DGZ?

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Een overzicht van de maatregelen in de beperkingszones kunnen geraadpleegd worden via de website van het FAVV

In ons land werden de afgelopen week 5 nieuwe besmettingen bij wilde vogels vastgesteld, meer bepaald in Bredene (grote mantelmeeuw), De Haan (kolgans), Lo-Reninge (kolgans), Drongen (kerkuil) en in Nijlen (Canadese gans). Dit brengt het totaal sinds begin november 2021 op 19.

Zoals aangegeven stijgt ook in de rest van Europa het aantal besmettingen met vogelgriep. Die zijn duidelijk zichtbaar op een aantal kaarten op de website van het Instituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), het Europese referentielaboratorium voor Aviaire Influenza: https://izsvenezie.com/documents/reference-laboratories/avian-influenza/europe-updates/HPAI/2021-1/maps.pdf.

Het gevaar van besmetting schuilt voornamelijk in contact van pluimvee met besmette wilde vogels. Met de opgelegde maatregelen kunnen we dit gevaar proberen te vermijden. Pas ze daarom strik toe.
De ophokplicht blijft gelden in het hele land, ook voor particulieren!


Merk je een verhoogde sterfte op of een ander symptoom van ziekte, contacteer dan onmiddellijk je bedrijfsdierenarts.

Dierenartsen moeten op hun beurt onmiddellijk de LCE verwittigen in geval van verdenking.

Lees meer: