078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

  
Alle pluimvee dat op het bedrijf aanwezig was, werd geruimd en rond het getroffen bedrijf worden een beschermingsgebied met een straal van 3 km en een toezichtsgebied met een straal van 10 km ingesteld. Binnen deze gebieden worden aanvullende maatregelen genomen die voor onbepaalde duur van kracht zijn.

  

  • In het beschermingsgebied (straal van 3 km) moet alle pluimvee en andere vogels in de stallen, gebouwen of hokken opgesloten worden. Het is verboden om pluimvee, andere vogels en broedeieren te verplaatsen (doorvoer doorheen deze zone is wel toegelaten). Bovendien moet elke professionele pluimveehouder binnen de 24 uur, en elke inwoner binnen de 48 uur, een inventaris opmaken waarin aangeven wordt hoeveel dieren er per soort gehouden worden.
  • In het toezichtsgebied (straal van 10 km) is het verboden om pluimvee, andere vogels en broedeieren te verplaatsen (doorvoer doorheen deze zone is wel toegelaten). Elke pluimveehouder moet zijn dieren in hun hok voeren en drenken. Bovendien moet elke professionele pluimveehouder en elke inwoner met pluimvee of vogels in deze bufferzone binnen de 72 uur een inventaris opmaken waarin staat hoeveel dieren er per soort gehouden worden.

In beide zones worden nog strengere bioveiligheidsmaatregelen opgelegd aan professionele bedrijven. Alle betrokken partijen uit de pluimveehouderijsector werden op de hoogte gebracht van de situatie. De ophokplicht is nog steeds verplicht voor alle particuliere en professionele pluimveehouders, samen met alle andere eerder genomen maatregelen die een verdere verspreiding van het virus moeten voorkomen.

Het is sinds 2017 geleden dat er in ons land een uitbraak op een professioneel pluimveebedrijf was.

 

Merk je een verhoogde sterfte op of een ander symptoom van ziekte, contacteer dan onmiddellijk je bedrijfsdierenarts.
Dierenartsen moeten op hun beurt onmiddellijk de LCE verwittigen in geval van verdenking.