Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Vandaag telt ons land 20 gevallen van het hoogpathogene vogelgriepvirus H5 bij wilde vogels (verder bij 'lees meer' vind je een link naar meer info over de situatie bij wilde vogels). Ook bij de buurlanden zijn er geen indicaties dat de situatie verbetert.

  • Nederland: besmetting op een kalkoenenhouderij in Moergestel, waarbij de 10 km-zone tot tegen de Belgische grens ter hoogte van Poppel komt.
  • Frankrijk: besmettingen op eenden- en ganzenhouderijen in het zuidwesten van het land.
  • Duitsland: vooral bij kalkoenen is het aantal besmettingen de afgelopen week fors toegenomen.

Ook elders in Europa is er een forse toename van het aantal besmettingen bij pluimvee en wilde vogels. Daarom blijft de ophokplicht van pluimvee en gehouden vogels van kracht. Dit geldt ook voor particuliere houders die slechts enkele kippen houden. Zolang de dreiging van besmetting via wilde vogels hoog blijft, zal de maatregel niet kunnen worden versoepeld. Hou er rekening mee dat deze situatie mogelijk tot aan het voorjaar van 2021 kan blijven duren.

Welke maatregelen zijn momenteel in België van kracht?

  • Alle pluimvee en vogels, ook duiven, van professionele pluimveebedrijven en particuliere houders moeten worden opgehokt of afgeschermd zijn om contact met wilde vogels te vermijden. Deze maatregel geldt niet voor struisvogels.
  • Het geven van eten en drinken aan pluimvee en gehouden vogels moet binnen gebeuren of op een manier zodat wilde vogels er geen toegang toe hebben.
  • Het is verboden om pluimvee en gehouden vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water wordt behandeld om eventuele virussen te inactiveren.
  • Alle verzamelingen van pluimvee en vogels (tentoonstellingen, wedstrijden, markten) zijn verboden, zowel voor professionele houders als voor particuliere houders.

Volg deze maatregelen strikt op, zo bescherm je ons pluimvee.

Lees meer: