078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Het risico op besmetting met het vogelgriepvirus is op dit moment laag genoeg om die eerste stap naar versoepeling te zetten, maar het is nog niet verdwenen. Daarom zijn particuliere houders nog steeds verplicht om hun dieren binnen te drenken en te voederen, zodat het voedsel wilde vogels niet naar de ren lokt.

Het hoogpathogene vogelgriepvirus H5 werd in november 2020 in en rond België vastgesteld, waardoor verschillende maatregelen getroffen werden om verdere verspreiding tegen te gaan. Op 1 maart 2021 werden de voorlopig laatste besmettingen van het vogelgriepvirus bij wilde vogels geregistreerd. De voorlopig laatste uitbraak bij pluimvee en gehouden vogels dateert dan weer van eind januari.

Doordat het vogelgriepvirus minder circuleert bij wilde vogels en veel watervogels al naar hun broedgebieden in het noorden vertrokken zijn, wordt de situatie in België gunstiger en neemt het risico op besmetting van pluimvee door wilde vogels af. Hierdoor kunnen de huidige voorzorgsmaatregelen gefaseerd versoepeld worden. Met de opheffing van ophokplicht voor dieren van particulieren dus als eerste stap. En mogelijk een volgende voor professionele houders, als de situatie gunstig blijft en ten vroegste op 20 april.

Het vogelgriepvirus circuleert nog in enkele buurlanden, vooral in het noorden van Europa is het virus nog actief. Waakzaamheid blijft dus nodig.


Merk je een verhoogde sterfte op of een ander symptoom van ziekte, contacteer dan onmiddellijk je bedrijfsdierenarts.

Dierenartsen moeten op hun beurt onmiddellijk de LCE verwittigen in geval van verdenking.

Lees meer: