Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Sinds 15 november 2020 is elke houder van pluimvee verplicht om zijn dieren op te hokken of af te schermen met een net, ook als men maar enkele kippen houdt. 

Ophokplicht voor pluimvee blijft gelden, ook voor particulieren

Zowel voor particuliere als voor professionele houders van pluimvee blijft de ophokplicht voor pluimvee nog steeds verplicht in het hele land. Zorg er dus voor dat alle pluimvee opgehokt is of door middel van netten afgeschermd wordt, zodat contact met wilde vogels vermeden wordt.

Pas als de dreiging van besmetting via wilde vogels afneemt, zullen de algemene maatregelen, inclusief de ophokplicht, kunnen versoepeld worden.


Merk je een verhoogde sterfte op of een ander symptoom van ziekte, contacteer dan onmiddellijk je bedrijfsdierenarts.

Dierenartsen moeten op hun beurt onmiddellijk de LCE verwittigen in geval van verdenking.

Lees meer: