078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Procedures en richtlijnen

Het gebruik van het immunologisch diergeneesmiddel wordt toegestaan op grond van artikel 110, lid 2 van de Verordening 2019/6, voor een periode van één jaar of tot een immunologisch diergeneesmiddel voor blauwtongvirus serotype 3 met een vergunning voor het in de handel brengen, beschikbaar is.

Omdat de vaccinatie op vrijwillige basis zal gebeuren, kan gebruik worden gemaakt van de normale distributiekanalen. De verdeling en de notificatie moet gebeuren conform het ministerieel besluit van 9 maart 2018 betreffende de vaccinatie tegen blauwtong, meer bepaald de prioriteitsregels opgenomen in de artikels 2 en 3 en de registratie in het register en Sanitel conform de artikels 5 en 6.

Vaccin registreren

We herinneren dierenartsen eraan om telkens gebruik van een vaccin tegen blauwtong binnen de 15 dagen te registreren in Sanitel. Het Syvazul- en het Bultavo 3-vaccin kunnen ondertussen geregistreerd worden, binnenkort zal dat ook het geval zijn voor het Bluevac-3-vaccin. 

Bevestigde blauwtonggevallen

Op maandag 9 oktober 2023 werd blauwtong serotype 3 voor het eerst in ons land vastgesteld op een schapenbedrijf in Merksplas. Sindsdien werden er 7 bijkomende uitbraken vastgesteld: 4 op schapenbedrijven in de provincie Antwerpen en 3 op rundveebedrijven in de provincie Oost-Vlaanderen (2) en de provincie Antwerpen (1).

Voorwaarden voor gebruik

Binnenkort volgt een reglementair besluit dat de volgende voorwaarden zal opleggen voor het gebruik van bovengenoemd vaccin.

  1. De verplichting om bijwerkingen te melden aan het FAGG
    Gezien de noodsituatie en de beperkte beschikbare gegevens, is het melden van bijwerkingen verplicht om een duidelijker beeld te krijgen over de veiligheid en werkzaamheid van het betrokken vaccin. Dierenartsen moeten elke bijwerking rechtstreeks melden via het nationaal meldingssysteem voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik van het FAGG.
  2. De verdeling van het vaccin in België
    De verdeling van dit vaccin volgt de reguliere distributieketen en wordt beperkt tot distributie naar het depot van de dierenarts.
    Kernfarm bv zal verdeler zijn en leveren aan groothandelaars in België, die het vaccin bij Kernfarm bv kunnen bestellen om te leveren aan het depot van de dierenarts.