Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Wat zijn de mogelijke symptomen bij rundvee?

Uit de blauwtonepidemie van 2007-2008 hebben we geleerd  dat afwijkingen aan de foetus veroorzaakt door het virus een belangrijke oorzaak van economische verliezen kunnen vormen. De foetussen vertoonden hersenwaterzucht, blindheid en misvormingen aan de kop en de poten. Andere symptomen zijn bij runderen eerder zeldzaam, maar indien u één van de onderstaande ziektetekens bij uw dieren opmerkt, is het altijd belangrijk om uw bedrijfsdierenarts te contacteren zodat hij monsters voor onderzoek kan nemen.

Autopsiebeeld van afwezigheid van grote hersenen door blauwtong

Foto: Een typisch verschijnsel bij blauwtong is dat de grote hersenen geheel of gedeeltelijk afwezig zijn.

Mogelijke symptomen die wijzen op blauwtong bij jongvee en volwassen rundvee:

  • Kortstondige temperatuursverhoging
  • Stuwing van de oogslijmvliezen
  • Zweervorming in de muil
  • Oedeem, vaak ter hoogte van de voorpoten waardoor de dieren moeilijk voortbewegen

Onderhuidse bloedingen en rode stuwing op de uier

Wat zijn de symptomen bij schapen?

Schapen zijn gevoeliger voor het blauwtongvirus waardoor de ziekte vaak ernstiger verloopt. Het sterftepercentage bij schapen kan dan ook hoog oplopen. Voorlopig is er geen melding van ziektesymptomen bij schapen, maar als schapenhouders ben je best alert voor onderstaande ziektetekens:

  • Hoge koorts
  • Zwelling van de kop en lippen door oedeem
  • Zweervorming in de muil
  • Soms een blauwverkleurde tong
  • Ontsteking ter hoogte van de kroonrand van de klauwen

Vaccineren is de boodschap!

De conclusie is: vaccineren is en blijft de enige manier om je dieren te beschermen tegen de gevolgen van blauwtong en om de economische verliezen te beperken. Aarzel niet en maak een afspraak met je bedrijfsdierenarts om de vaccinatie uit te voeren. Zeker als je bij je dieren symptomen merkt zoals die hierboven beschreven zijn, luidt het advies: contacteer je bedrijfsdierenarts en stuur monsters in voor onderzoek.