Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Belangrijkste vaststellingen 2020:

 • Afrikaanse varkenspest:
  In 2020 onderzocht DGZ serummonsters van meer dan 2.500 Vlaamse varkensbedrijven. Dit zijn er heel wat meer dan in 2019. De verklaring hiervoor is de eenmalige actieve monitoring van AVP op een aantal geselecteerde bedrijven in 2020 om opnieuw de vrije status te verwerven.
  Het aantal varkens dat in het kader van verhoogde waakzaamheid bij DGZ aangeboden werd voor autopsie, is in 2020 eveneens flink gestegen.
  In december 2020 herwon België zijn vrije status op internationaal niveau en is de ziekte dus officieel uitgeroeid in ons land.

 • PRRS:
  Vóór 2020 werden er binnen het PRRS-programma reeds verschillende PRRS-Monitors aangeboden: de PRRS-Monitor Biggen, Vleesvarkens en Varkensbedrijf. Nieuw sinds 2020 is de PRRS-Monitor Opfokvarkens. Alle informatie over deze monitors is terug te vinden op de PRRS-website: www.sdrp-prrs.be
  Ook in 2020 toonden de Monitors aan dat PRRSv beheersbaar is mits je consequent een aantal maatregelen toepast. Enkel vaccineren is onvoldoende.

 • Aujeszky:
  België behoudt in 2019 het vrije statuut voor de ziekte van Aujeszky. Toch circuleert het virus nog in ons land bij wilde everzwijnen. Daarom is permanente waakzaamheid nodig.

 • Salmonella: 
  Net zoals in 2018 en 2019, was ook in 2020 de monofasische variant van Salmonella Typhimurium het meest geïsoleerde serotype bij varkens (67%), gevolgd door Salmonella Typhimurium (18%).

Vragen?

Neem dan contact op met de helpdesk van DGZ: helpdesk@dgz.be of tel. 078 05 05 23.