078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

In de studie werden 98 Belgisch Witblauwe KI-stieren opgenomen die op basis van antistoffenonderzoek opgedeeld werden in een positieve groep (9 stieren) en een negatieve groep (89 stieren). Enkel dieren die één jaar lang consequent positief of negatief tekenden bij hun opvolging werden weerhouden. Van die stieren werd zowel vers als diepvriessperma onderzocht.

In totaal werden 10.478 verse spermamonsters onderzocht op:

  • volume
  • concentratie
  • motiliteit vers sperma

Enkel als de motiliteit van vers sperma hoger was dan 60% en de concentratie hoger dan 300 miljoen spermacellen/ml werden de monsters ingevroren. De ingevroren spermamonsters werden onderzocht op:

  • totale motiliteit
  • progressieve motiliteit
  • normale morfologie

 

Spermakwaliteit niet beïnvloed

Om de kwaliteit van het onderzoek te garanderen werd bij de statistische verwerking rekening gehouden met effecten zoals de individuele kenmerken van de stier, de locatie van de huisvesting en het moment en seizoen van de monstername. Bij geen enkele van bovengenoemde kwaliteitsparameters werd bij de testen een significant verschil geconstateerd. Dat geeft aan dat dit Veepeileronderzoek kan concluderen dat een besmetting met Neospora bij stieren geen effect lijkt te hebben op de kwaliteit van het sperma.

   

Dit Veepeileronderzoek werd uitgevoerd door Drs. Celien Kemel (Vakgroep interne geneeskunde, voortplanting en populatiegeneeskunde, Faculteit Diergeneeskunde, UGent).

> Lees meer: de wetenschappelijke publicatie van dit onderzoek: Kemel C., Salamone M., Van Loo H., Latour C., Vandeputte S., Callens J., Hostens M., Opsomer G. Unaffected semen quality parameters in Neospora caninum seropositive Belgian Blue bulls, Theriogenology 191 (2022) 10-15