Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Checklist voor elke varkenshouder

DGZ en Inagro ontwikkelden in de eerste fase van het project ‘Optimaal spenen op West-Vlaamse varkensbedrijven’ de Checklist Optimaal Spenen. Deze vragenlijst is gebaseerd op zowel wetenschappelijke informatie als input van West-Vlaamse varkenshouders zelf. De tool helpt varkenshouders om inzicht te krijgen in het speenmanagement en kritieke punten te identificeren. Samen met de bedrijfsdierenarts kan de varkenshouder deze punten verder onder de loep nemen en acties ondernemen.

Wil jij ook het speenmanagement op jouw bedrijf in kaart brengen en verder optimaliseren? Gebruik dan de Checklist Optimaal Spenen.

Begeleiding voor West-Vlaamse bedrijven

Vanaf nu kunnen West-Vlaamse varkenshouders zich samen met hun bedrijfsdierenarts laten begeleiden om hun speenmanagement te optimaliseren.

Wil jij het speenmanagement op jouw bedrijf aanpakken en heb je:

  • een varkensbedrijf in West-Vlaanderen met minstens 150 zeugen en een biggenafdeling;
  • de mogelijkheid om kengetallen uit de biggenafdeling ter beschikking te stellen;
  • de bereidwilligheid om jouw ervaringen (op anonieme wijze) te delen?

Dan kom je in aanmerking om deel te nemen aan het project!

 

Wat mag je van dit project verwachten?

We bieden opvolging en begeleiding bestaande uit 3 bedrijfsbezoeken en bijkomende relevante analyses.

  • Tijdens een eerste bezoek: identificatie van de risicofactoren op jouw bedrijf met betrekking tot spenen aan de hand van de checklist ‘Optimaal spenen’.
  • Tijdens een tweede bezoek: opvolging van de situatie, interpretatie van de analyses en verdere adviezen.
  • Tijdens een derde bezoek: eindevaluatie.

Interesse om deel te nemen?

Voldoe je aan de voorwaarden en heb je zin om samen met ons en jouw bedrijfsdierenarts het speenmanagement op jouw bedrijf aan te pakken? Neem dan snel contact op met DGZ (helpdesk@dgz.be of 078 05 05 23) en wij bekijken samen met jou en je bedrijfsdierenarts of je effectief voor het project in aanmerking komt.

Met de steun van: