078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Deze nieuwe besmetting komt bovenop de 23 besmettingen die sinds half september 2022 zijn werden vastgesteld op 9 pluimveebedrijven, bij 5 vogelhandelaars, in 1 dierenpark en bij 8 particuliere houders.

Rond de besmette site in Tongeren worden beperkingszones van 3 en 10 km afgebakend, waarin de gebruikelijke beperkingen en maatregelen van kracht zijn. De zones liggen ook gedeeltelijk in de provincie Luik. Op de website van het FAVV vind je alle instructies en een beschrijving van alle maatregelen. De derogaties voor de afvoer van slachtpluimvee en broedeieren gaan in op dinsdag 17 januari 2023.

Het aantal nieuwe besmettingen in wilde vogels is ook in de eerste weken van het nieuwe jaar nog steeds erg hoog. De omgevingsdruk neemt dus zeker niet af. We kunnen het niet genoeg herhalen: blijf de nodige voorzorgen nemen en respecteer de bioveiligheidsmaatregelen bij alle activiteiten op en rond de pluimveehouderij.


Merk je een verhoogde sterfte op of een ander symptoom van ziekte, contacteer dan onmiddellijk je bedrijfsdierenarts.

Dierenartsen moeten op hun beurt onmiddellijk de LCE verwittigen in geval van verdenking.

Lees meer:

 

Bron: FAVV