078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Rond de nieuwe haard in Turnhout worden de gebruikelijk beschermingszone van 3 km en bewakingszone van 10 km ingesteld. Deze overlappen deels met de bestaande zones in Hoogstraten. Het getroffen bedrijf ligt in een pluimveedense zone.

Op de website van het FAVV vind je een beschrijving van alle zones en maatregelen die er gelden

   

Verdere aanpassing van de zones

De afgelopen dagen konden volgende zones worden aangepast zoals gepland:

  • De bewakingszone in Tongeren is opgeheven in de nacht van dinsdag 8 op woensdag 9 november.
  • De 3 km-zone in Evergem werd in de nacht van woensdag 9 op donderdag 10 november omgezet in bewakingszone.

 

Verdere planning van het opheffen van de zones:

  • Deze week en begin volgende week worden de eindscreenings in de bewakingszones Theux en Evergem georganiseerd. Als de resultaten gunstig zijn, worden deze zones op 16 en respectievelijk 19 november opgeheven.
  • De planning voor de zone Hoogstraten is nog niet vastgelegd.


Merk je een verhoogde sterfte op of een ander symptoom van ziekte, contacteer dan onmiddellijk je bedrijfsdierenarts.

Dierenartsen moeten op hun beurt onmiddellijk de LCE verwittigen in geval van verdenking.

Lees meer:

 

Bron: FAVV