078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

De 3 km beschermingszone en 10 km bewakingszone die rond de nieuwe haard worden afgebakend, liggen in West-Vlaanderen, Henegouwen en Frankrijk. De nieuwe bewakingszone overlapt minimaal met de bewakingszone Houthulst. In het overlappende deel wordt de timing van de bewakingszone Wervik van kracht. Vooral de beschermingszone Wervik is een pluimveedense zone met veel braadkippen. De zones liggen ook gedeeltelijk in de provincie Luik. Op de website van het FAVV vind je alle instructies en een beschrijving van alle maatregelen.

2022 kende triest record aan uitbraken vogelgriep

Vorig jaar werden in ons land maar liefst 29 uitbraken bevestigd bij gehouden pluimvee en vogels. Alhoewel beperkter dan in andere lidstaten betekent dit toch een triest record. Het gaat meer specifiek om 18 uitbraken op commerciële pluimveebedrijven, 1 in een dierenpark en 10 bij hobbyhouders. Er werden daarnaast doorheen het jaar ook zo’n 220 besmette wilde vogels gevonden in het hele land. Vooral wilde eenden, ganzen en meeuwen werden getroffen, maar er zijn ook bijna 40 besmette roofvogels gevonden. Zoals hierboven aangegeven, werden ook dit jaar al nieuwe besmettingen vastgesteld.

De meeste besmettingen gebeuren dus bij wilde vogels, zogenaamde “primaire besmettingen”, die op hun beurt een gevaar kunnen vormen voor gehouden pluimvee wanneer de twee met elkaar in contact komen. Dit is een belangrijke vaststelling want het betekent dat de maatregelen die het FAVV oplegt en de preventieve maatregelen en bioveiligheid die de pluimveesector toepast wel degelijk helpen om besmettingen met en verspreiding van vogelgriep te voorkomen.

Pluimvee preventief beschermen

Het ziet er niet naar uit dat de H5-virussen snel zullen verdwijnen. Het is daarom belangrijk dat iedereen (preventieve) maatregelen neemt om ons pluimvee zoveel mogelijk te beschermen en ervoor te zorgen dat ze niet in contact komen met wilde vogels. Voor commerciële pluimveehouderijen gelden al jaar en dag strenge bioveiligheidsmaatregelen en sinds 5 oktober 2022 een ophokplicht.

Het aantal nieuwe besmettingen in wilde vogels blijft onverminderd hoog wat betekent dat de omgevingsdruk als gevolg van besmettingen bij wilde vogels nog steeds erg groot is. De laatste weken lijkt het virus vooral te circuleren in meeuwen en dat in het hele land. Waakzaamheid en een goede bioveiligheid blijven dan ook cruciaal in de strijd tegen dit hardnekkig virus.


Merk je een verhoogde sterfte op of een ander symptoom van ziekte, contacteer dan onmiddellijk je bedrijfsdierenarts.

Dierenartsen moeten op hun beurt onmiddellijk de LCE verwittigen in geval van verdenking.

Lees meer:

 

Bron: FAVV