078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

In deze beperkingszones moet elke professionele pluimveehouder een inventaris opmaken waarin aangegeven wordt hoeveel dieren er per soort gehouden worden. Binnen de 3 km zone moet de dierenarts op elk bedrijf langsgaan om een klinisch onderzoek uit te voeren en de productieparameters na te gaan. Op de website van het FAVV vind je een overzicht van alle maatregelen en documenten die je nodig hebt

In de zones worden strenge bioveiligheidsmaatregelen opgelegd aan professionele bedrijven. 

Niets wijst erop dat de drie besmettingen met elkaar gelinkt zouden zijn. De uitbraken zijn vermoedelijk veroorzaakt door besmette wilde vogels. Al wie ziektetekens of verhoogde sterfte bij zijn pluimvee of vogels vaststelt, dient een dierenarts te raadplegen.

Met deze vaststelling verliest België zijn vogelgriepvrije status die ons land begin juni van dit jaar herwonnen had. Dit kan gevolgen hebben voor de handel naar exportlanden.

    

Wees waakzaam!

Het FAVV herinnert particuliere en professionele houders van pluimvee eraan dat het vogelgriepvirus nog steeds aan het circuleren is onder wilde vogels. Daarom blijft het aangeraden om je dieren af te schermen van wilde vogels die het virus mogelijk dragen, ook al is dit sinds 14 mei niet meer verplicht. Het is wel nog altijd verplicht om de dieren voldoende afgeschermd te voederen. Om alle contact met wilde vogels te vermijden, zorg je ervoor dat het drenken ook afgeschermd kan gebeuren.

De druk vanuit wilde vogels is de afgelopen weken toegenomen en verwacht wordt dat dit tijdens de komende najaarsmigratie nog zal toenemen. Wat betekent dat ook de infectiedruk rond de stallen mee zal evolueren. Daarom is het belangrijk om de bioveiligheidsmaatregelen even zorgvuldig te blijven toepassen zoals dat de voorbije maanden het geval was.


Merk je een verhoogde sterfte op of een ander symptoom van ziekte, contacteer dan onmiddellijk je bedrijfsdierenarts.

Dierenartsen moeten op hun beurt onmiddellijk de LCE verwittigen in geval van verdenking.

Lees meer:

 

Bron: FAVV