078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Het H5-vogelgriepvirus blijft ondertussen volop in wilde vogels circuleren. Dit vogelgriepseizoen zijn er al op zo’n 90-tal locaties besmette dieren gevonden, in verschillende delen van Vlaanderen. Het risico op besmetting voor gehouden pluimvee en vogels blijft dus erg hoog, zowel voor professionele als particuliere houderijen. Om verdere verspreiding van het virus te beperken is het daarom van groot belang dat alle houders van pluimvee en vogels de geldende bioveiligheidsmaatregelen strikt opvolgen.

Sinds 14 mei 2022 zijn professionele en particuliere houders niet langer verplicht hun pluimvee en vogels op te hokken, met uitzondering van pluimvee van professionele veehouders dat in de gevoelige natuurgebieden wordt gehouden. Het is echter nog altijd aanbevolen om het pluimvee af te schermen met netten. Particuliere houders zijn nog altijd verplicht om hun pluimvee en andere vogels binnen of onder netten te voederen. Pluimvee van professionele veehouders moet altijd binnen (of onder netten) gevoederd en gedrenkt worden. Het is ook verboden om bij deze vogels oppervlaktewater of regenwater, dat toegankelijk is voor wilde vogels, te gebruiken.


Merk je een verhoogde sterfte op of een ander symptoom van ziekte, contacteer dan onmiddellijk je bedrijfsdierenarts.

Dierenartsen moeten op hun beurt onmiddellijk de LCE verwittigen in geval van verdenking.

Lees meer:

 

Bron: FAVV