Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

In de aangepaste bufferzone blijven de aanvullende maatregelen die in de 3 km-zone van toepassing waren van kracht, en dit tot minstens 6 januari 2021.

Deze maatregelen zijn onder andere de volgende:

  • Pluimvee en andere vogels in de stallen, gebouwen of hokken moeten opgesloten worden.
  • De verplaatsing van alle pluimvee, andere vogels en broedeieren is verboden. Doorvoer doorheen de zone is wel toegelaten.

De ophokplicht blijft in het hele land van kracht.

Het blijft uiterst belangrijk om een goede bioveiligheid te voeren en deze ophokplicht strikt toe te passen zodat de dieren niet in contact komen met wilde (water)vogels en hun uitwerpselen. Dit geldt zowel voor professionele pluimveehouders als voor hobbyhouders.

Ook de algemene maatregelen die eerder werden vastgelegd om een verdere verspreiding van het virus te voorkomen (zie persbericht FAVV van 14 november) blijven gelden.

Een volledig overzicht van alle maatregelen is terug te vinden op de website van het FAVV.