078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Ondanks dat het vogelgriepvirus op dit bedrijf ook een H5N1-opbouw heeft, gaat het om een compleet ander virus dan de hoogpathogene virussen die de afgelopen weken en maanden op andere plaatsen vogelgriepuitbraken van hebben veroorzaakt.

Er worden geen bijkomende maatregelen genomen omdat het om een laagpathogeen vogelgriepvirus gaat, omdat de besmetting recent is én het bedrijf al onder de maatregelen van de beschermingszone Wervik valt. Er worden ook geen nieuwe zones afgebakend: de bestaande zonering rond Wervik 1 en 2 blijft gewoon behouden, met de timing al vastgelegd was. De bestaande derogaties in de zones Wervik blijven eveneens lopen.

Op de website van het FAVV vind je alle bestaande instructies en maatregelen.


Merk je een verhoogde sterfte op of een ander symptoom van ziekte, contacteer dan onmiddellijk je bedrijfsdierenarts.

Dierenartsen moeten op hun beurt onmiddellijk de LCE verwittigen in geval van verdenking van vogelgriep.

Lees meer:

 

Bron: FAVV