Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

 

Vanaf 01/11/2020 gaat een periode van verhoogd risico in op het hele grondgebied. We geven een overzicht van de preventiemaatregelen tegen het vogelgriepvirus die vanaf dan verplicht van kracht gaan.

  • Pluimvee van professionele houders, met uitzondering van loopvogels, moet worden opgehokt of afgeschermd (met behulp van netten).
  • Hobbyhouders zullen hun pluimvee binnen (of onder netten) moeten voeren en drenken.
  • Er is een verbod op het drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben.

Met deze maatregelen vermijden zowel professionele pluimveehouders als hobbyhouders dat pluimvee in contact komt met wilde vogels die besmet zijn met het vogelgriepvirus. Pas de maatregelen dan ook strikt toe.

Contacteer onmiddellijk je bedrijfsdierenarts als een van onderstaande symptomen zich voordoet bij jouw dieren:
  • De voeder- en waterconsumptie daalt met meer dan 20% ten opzichte van de normale consumptie.
  • Er is een sterfte onder de dieren van meer dan 3% per week.
  • De leg daalt met meer dan 5% en dit gedurende meer dan twee dagen.
  • Er worden klinische symptomen of, bij autopsie, letsels vastgesteld die mogelijk wijzen op vogelgriep.
  • Interpreteer de percentages op stal- of hokniveau en dus niet op het niveau van het hele bedrijf

Lees ook:

Het persbericht van het FAVV hierover.
Een overzicht van de maatregelen op de website van het FAVV.

Bron: FAVV