Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Besnoitiose is een zo goed als onbehandelbare ziekte bij rundvee die zware economische gevolgen kan hebben. De ziekte komt meestal het bedrijf binnen door aankoop van symptoomloze dragerdieren.

Veehouders die hun veestapel via aankoop willen uitbreiden nemen dus best volgende regels in acht:

  • Plaats aangekochte dieren steeds in quarantaine in een afzonderlijke stal.
  • Laat dieren bij aankoop onderzoeken op besnoitiose. In eerste instantie kan serologisch onderzoek uitgevoerd worden. Positieve gevallen kunnen bevestigd worden met PCR. Hou er rekening mee dat in de eerste weken na besmetting het serologisch resultaat (vals) negatief kan zijn. Nog beter is om de dieren te laten testen vlak vóór aankoop.

 

Dierenartsen raden wij aan om naalden slechts éénmalig te gebruiken om verspreiding van de ziekte te voorkomen.

Verder onderzoek loopt

Sinds eind 2018 worden alle runderen die ingevoerd worden uit risicolanden systematisch onderzocht op de aanwezigheid van antistoffen tegen besnoitiose. In een vorig nieuwsbericht kon je al lezen dat in Vlaanderen tot hiertoe twee positieve gevallen ontdekt werden. Ondertussen is daar nog een derde geval bijgekomen, opnieuw afkomstig uit Spanje.

In Wallonië kwam een besmet bedrijf aan het licht waar twee dieren zelfs klinische symptomen van besnoitiose vertoonden. Na verder onderzoek werd duidelijk dat mogelijks ook 25 Vlaamse bedrijven, waaronder 13 vleeskalverbedrijven, geïmpacteerd zijn omdat ze dieren aankochten van dit besmette bedrijf. DGZ volgt dit, samen met Arsia, verder epidemiologisch op.

Heb je vragen over besnoitiose?

Als je meer informatie wil over besnoitiose kun je contact opnemen met je bedrijfsdierenarts.
Je kunt ook terecht bij de DGZ Helpdesk.