Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Wanneer je gebruik wil maken van één van deze kritische antibiotica moet je vanaf nu opnieuw eerst een monstername uitvoeren. Het doel van deze monstername is om de ziekteverwekker te isoleren en de gevoeligheid van deze kiem tegenover antibiotica na te gaan.

In het koninklijk besluit van 21 juli 2016 worden de voorwaarden beschreven voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren.

Sectoren en overheden, dierenartsen en veehouders leveren sedert 2011 samen inspanningen om de doelstellingen van AMCRA op het vlak van verantwoord antibioticagebruik te realiseren. Het herstel van de regelgeving zal bijdragen aan deze co-regulatie en co-creatie om het gebruik van kritische antibiotica zoveel mogelijk te beperken.