Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

 

Om gescheiden mest als strooisel te gebruiken wordt eerst het vocht uit de mest geperst. De vaste fractie met de vezels die overblijft wordt vervolgens als strooisel gebruikt. Van de deelnemers aan het Veepeilerproject bleek 26% gescheiden mest te gebruiken in de diepstrooiselboxen van hun lacterende koeien.

Uit de resultaten van het Veepeileronderzoek werd duidelijk dat het gebruik van gescheiden mest weinig effect had op melkkwaliteit (kiem- en coligetal van melk) en uiergezondheid (celgetal van tankmelk). Deze waarden worden eerder beïnvloed door de bedrijfsvoering, zoals voorbehandeling bij het melken en frequentie van vullen van de diepstrooiselbox.

In een latere nieuwsbrief brengen we de volledige resultaten van het Veepeilerproject.

Voorwaarden gebruik vaste mestfractie

Het gebruik van de vaste fractie van mest als ligbedmateriaal voor voedselproducerende dieren wordt in verschillende landen van de Europese Unie– getolereerd, weliswaar onder bepaalde voorwaarden:

  • Gebruik de mest van het eigen bedrijf enkel as ligbedmateriaal voor dieren binnen hetzelfde beslag;
  • Gebruik enkel eigen mestscheiders. Mestscheiders in loonwerk (mobiele installaties) zijn niet toegestaan;
  • Werk hygiënisch. De scheider, slangen en ander materiaal moeten na gebruik gereinigd worden om versleping tot een minimum te beperken.

 

Lees meer: omzendbrief op de website van de FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu.