Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Pak abortusproblemen op het rundveebedrijf aan met de hulp van DGZ

Abortusproblemen op rundveebedrijven in beeld krijgen en aanpakken, blijft een belangrijk aandachtspunt en een uitdaging. Het abortusprotocol van het FAVV, dat een verplichte monitoring van Brucellose inhoudt, blijft nog steeds belangrijk om infectieuze en niet-infectieuze oorzaken van abortus in beeld te brengen. Een recent Veepeilerproject bracht nieuwe inzichten en een nieuwe tool werd door DGZ gecreëerd voor de bedrijfsdierenarts. Hoe kan deze nieuwe tool je helpen om abortusproblemen aan te pakken?

Financiële Tussenkomst Sanitair Fonds voor IBR-opvolgingstesten bij I3- en I4-bedrijven stopt vanaf 1 mei 2020

Op basis van een Ministerieel Besluit stopt op 1 mei 2020 de financiële tussenkomst voor de jaarlijkse IBR-opvolgingstesten op I3- of I4-bedrijven en voor de tankmelkonderzoeken in het kader van behoud van het vrije statuut.

Nieuws van de DGZ gezondedieren-blog voor dierenartsen

Met onze dierenartsenblog www.gezondedieren.be wil DGZ dierenartsen ondersteunen in hun dagelijkse praktijk. En dierenartsen ook helpen om hun adviserende rol naar de veehouders te versterken. Je vindt er artikels over actuele onderwerpen rond dierziektebewaking en verslagen van onderzoeken uit onze autopsiezaal, geïllustreerd met foto’s.

België registreert eerste geval van besnoitiose zonder rechtstreekse link met import

Naar aanleiding van chronische en erg uitgesproken huidproblemen bij verschillende runderen op een West-Vlaams vleesveebedrijf, voerde Veepeiler Rund onderzoek uit voor besnoitiose. Deze parasitaire ziekte werd vastgesteld bij één koe. Dit is de eerste keer dat er in België besnoitiose wordt vastgesteld zonder rechtstreekse link met import uit een risicoland.

DGZ Labo houdt je op de hoogte van impact Covid-19

Naar aanleiding van Covid-19 krijgt DGZ Labo meldingen van externe laboratoria dat zij bepaalde testen hebben stopgezet of dat zij bepaalde analyses met een beduidend lagere frequentie uitvoeren waarbij de doorlooptijd wordt geïmpacteerd. DGZ Labo houdt je op de hoogte van de impact van Covid-19 op analyses doorgestuurd naar externe labo’s.

Update paratuberculose vrijdag 27 maart – 16.00 uur – Onderzoek Werkgroep naar recente stijging positieve monsters antistoffen paratuberculose

Naar aanleiding van de opgemerkte stijging van het aantal positieve monsters voor antistoffen tegen paratuberculose in de voorbije periode, werd door de Werkgroep paratuberculose, voorgezeten door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, een onderzoek gestart om na te gaan wat deze toename veroorzaakt.

Werkgroep onderzoekt recente stijging positieve monsters antistoffen paratuberculose

De Werkgroep paratuberculose, voorgezeten door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, heeft vastgesteld dat er in analyses uitgevoerd in de periode november 2019 - februari 2020 een onverwachte stijging is van het aantal positieve monsters voor antistoffen tegen paratuberculose. We weten nog niet wat deze toename veroorzaakt.

155 tot 161 van de 180 resultaten