Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Let extra op voor introductie van aviaire influenza door trekvogels

Augustus tot december is de periode waarin de meeste trekvogels hun zomerverblijf in Rusland verlaten en naar warme gebieden trekken. Tijdens die trek houden ze vaak halt op verschillende rustplaatsen in Europa, ook in België. Op die manier vormen ze een gevaar voor insleep van aviaire influenza uit de gebieden waar ze vandaan komen. En dit jaar is deze dreiging extra groot, zoals net bewezen werd in Nederland.

Landelijke ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee in Nederland

Na een recente vondst van zes dode knobbelzwanen in Kockengen (Utrecht) ging per 23 oktober 2020 om 00:00 uur voor heel Nederland een ophokplicht in voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden. Bij twee kadavers werd na een test namelijk vogelgriep vastgesteld van een hoogpathogene variant (HPAI van het serotype H5N8). Een extra reden voor alle Belgische pluimveehouders om uitermate waakzaam te zijn en de bioveiligheidsregels strikt toe te passen.

Faculteit Diergeneeskunde UGent zoekt kandidaat-melkveebedrijven voor onderzoek

Het Labo Parasitologie van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent zoekt melkveebedrijven die willen meewerken aan een onderzoek naar het effect van een behandeling tegen parasitaire infecties van melkkoeien in de droogstand, meer bepaald om na te gaan wat de impact is op de melkproductie en de vruchtbaarheid in de volgende lactatie.

Laat je begeleiden naar een betere gezondheidsstatus met het project ‘Optimaal Speenmanagement’

De periode rond het spenen is een moeilijke, kritische fase voor biggen. Op veel bedrijven zien we dan problemen opduiken met speendiarree of andere gezondheidsproblemen. Dikwijls zijn hierdoor ook de technische prestaties ondermaats. Schrijf je nu in en laat je begeleiden door het demoproject “Optimaal speenmanagement: gerichte coaching naar een betere gezondheidsstatus”. En dan gaan we samen op zoek naar alternatieve methodes om de speenfase probleemloos door te komen!

Wat zijn de voordelen van een correcte registratie van je sanitaire gegevens?

DGZ wil jou als varkenshouder ondersteunen om je sanitaire gegevens in de Sanitel-databank up-to-date te houden. Door deze correct te registreren, levert dit jou een aantal voordelen op.

DGZ informeert op virtuele vergadering van het "Lokaal dierengezondheidsnetwerk" op 29 oktober 2020

Het FAVV nodigt praktijkdierenartsen uit op de – deze keer virtuele – vergadering van het “Lokaal dierengezondheidsnetwerk”. Omwille van de maatregelen naar aanleiding van Covid-19 worden de bijeenkomsten namelijk vervangen door een webinar dat doorgaat op donderdag 29 oktober 2020, van 14.00 u tot 16.00 u. Ook DGZ informeert tijdens dit webinar.

Fitte kalveren? Onderbouwde technische kennis moet opfok verbeteren met het oog op rentabiliteit en dierenwelzijn

Goede praktijken en concrete verbeteracties voor kalvermanagement in de melkveehouderij, dat is het doel van kalFit, een nieuw project door ILVO, Inagro, Hooibeekhoeve en DGZ. Het project werd opgestart naar aanleiding van recente, sub-optimale groeimetingen op Vlaamse melkveebedrijven.

155 tot 161 van de 201 resultaten